Etiket Arşivleri: İzin Hakkı

Kısmi Süreli Çalışanların Kıdem, İhbar ve İzin Haklarının Hesaplanması

kismi-sureli-calisanlarin-kidem-ihbar-ve-izin-haklarinin-hesaplanmasi

Kanunumuzda Part-time olarak da bilinen kısmî süreli çalışanların haklarına ilişkin açık düzenlemeler bulunmadığından dolayı uygulama farklılıkları bulunmaktadır.Bu yazımızda konuyla ilgili farklılıklara yine mevcut yasalardan hareketle açıklık kazandıracağız.

Devamı »

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

“Çalışanların yıllık ücretli izin süreleri neye göre belirlenmektedir?” Yıllık ücretli izin hakları konusundaki düzenlemeler, 4857 sayılı İş Kanunu ile yapılmaktadır.

Devamı »

Bir Yıl Dolmadan İşten Ayrılan İşçiye Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ödenir Mi

Herhangi bir işyerinde 11 ay çalıştıktan sonra işten ayrılan işçiye, yıllık ücretli izin hakkı ödenir mi? Yıllık ücretli izin konusundaki uygulama, 4857 sayılı yasa ile belirlenmektedir. Bu kapsamda, bir işyerinde çalışmaya başlayan işçi, söz konusu işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurması ile birlikte, yıllık ücretli izin hakkı elde etmektedir. Aynı …

Devamı »

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

(03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını belirlemektir.

Devamı »