Etiket Arşivleri: Kıdem tazminatı

Fazla mesai ücretleri kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmalı mı?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için “30” günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dâhil edilmektedir.

Devamı »

İkale Nedir?

İş Kanunu Mevzuatına göre; İkale uygulaması nasıl olur? İbraname işe iade yolunu kapatır mı? İbraname’nin geçerlilik kapsamı nedir? Makul yarar ölçütü nedir, nasıl saptanır? Kanunda İkale ilgili bir düzenleme mevcut mudur? İkale ile ilgili Yargıtay‘ın genel kanısı nasıldır? Kıdem tazminatının vergilendirilmesine İkale uygulamasının etkisi nedir? Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doçent …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2012-3139

• İŞÇİ ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Davalı Şirketin Tüm Çalışma Döneminden Sorumluluğuna Davalı Devreden İşverenin ise Kendi Çalışma Dönemindeki Tespit Edilecek Sorumluluğuna Hükmedilmesi Gerektiği ) • KIDEM TAZMİNATI ( İşçi Alacaklarının Tahsili İstemi – Devreden İşveren İçin Öngörülen İki Yıllık Süre Sınırlamasının Kıdem Tazminatı Bakımından Söz Konusu Olmayacağı ) • İŞYERİ …

Devamı »

Emekli Olup Da Aynı İşyerinde Çalışmaya Başlayanların Yıllık İzin Süreleri Nasıl Hesaplanır?

Bu konuyla ilgili mevzuatımızda açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte yargıtay kararları yol gösterici olmaktadır. Yargıtay emekli olup kıdem tazminatı aldıktan sonra aynı işyerinde çalışmasını sürdüren işçinin yıllık ücretli izin hesabında kıdem tazminatını aldığı önceki süreleri dikkate alınmayacağı görüşündedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 1991/ 451 Esas, 1991/ 8352 Karar ve 13.05.1991 …

Devamı »

Türkiye’de En Tartışmalı Konulardan Kıdem Tazminatı. Peki Diğer Ülkelerde Kıdem Tazminatı Var Mı?

4 ülkede kıdem tazminatı fonu: Kıdem tazminatı + iş güvencesi + işsizlik sigortası uygulanan ülke sayısı 12. Kıdem tazminatı olmayan (yasa ile düzenlenmeyen) ülke sayısı 22. Kıdem tazminatı fonu uygulayan ülke sayısı ise 4. Kıdem tazminatı + iş güvencesi + işsizlik sigortası + işsizlik yardımı uygulanan ülke sayısı 5 olup, …

Devamı »

Aynı İşyerinde Çalışmaya Başlayan İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Nasıl Hesaplanmalıdır?

İstifa ederek işten ayrıldıktan sonra aynı işyerinde çalışmaya başlayan işçinin kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanmalıdır? Herhangi bir işverene bağlı çalışma süresi en az 1 yıl olan işçinin kıdem tazminatı hakkı oluşmaktadır. Kıdem tazminatına esas çalışma süresinin belirlenmesinde aynı işverene bağlı çalışma süreleri birleştirilerek dikkate alınmaktadır. Öte yandan; işten kendi isteğiyle …

Devamı »

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Durumu Nedir?

Evliliği nedeniyle işten ayrılmak isteyen bayan, ayrılma dilekçesini verdiği gün işi bırakabilir mi yoksa eleman bulma konusunda işyerine kanunen zaman tanımak zorunda mıdır? Kadının evlenme nedeniyle işten ayrılmak istemesi durumunda; evlilik cüzdanının ibrazı ve bu konuya ilişkin dilekçeyi vermesi yeterli görülmektedir. Bu durumda işten ayrılmak için herhangi bir süre beklenmesi …

Devamı »

İş Kanunu’nun 24. Maddesine Dayanarak Sözleşmesini Fesih Eden İşçi İhbar Tazminatına Hak Kazanır Mı?

4857 sayılı İş kanununun 24. maddesi iş sözleşmelerinin işçi tarafından, bildirim süresi verilmeksizin ve kıdem tazminatı hakkı talep edilerek feshine ilişkin esasları düzenlemektedir. Madde kapsamında;   İşçinin işin niteliğinden kaynaklanan nedenlerle hastalanması,   İşverenin yasalardan ve iş sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi,   İşçiye hakaret ve benzeri davranışlar sergilemesi,   …

Devamı »

İşverenin İkramiye Uygulamasına Son Vermesi

İşveren, ikramiye uygulamasına tek taraflı olarak son verebilir mi? Yasal düzenlemeler açısından çalışanlara ikramiye ödenmesi yönünde bir zorunluluk bulunmamaktadır. İkramiye uygulamaları iş sözleşmelerinde tarafların karşılıklı anlaşmalarına dayalı olarak düzenlenmektedir. Böylesi bir durumda, ikramiye çalışanın yasal hakları arasında sayılmaktadır. İş sözleşmesinde açık bir hüküm bulunmamakla birlikte düzenli olarak ikramiye ödenen bir …

Devamı »