Etiket Arşivleri: Sosyal Güvenlik Kurumu

Torba Yasa İle SGK Alacaklarında Yapılandırma ve Af Geliyor

torba-yasa-ile-sgk-alacaklarinda-yapilandirma-ve-af-geliyor

Tahmini okuma süresi: 2dk. Kamuoyunun “Torba Yasa” olarak adlandırdığı, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısının Meclis Genel Kurulunda görüşülen maddelerinden birisi de SGK borçlarına gecikme cezası affını içermektedir. Daha önce 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle …

Devamı »

Torba Yasada Son Durum

torba-yasada-son-durum

Torba Yasa tam metni için tıklayınız. TBMM Genel Kurul’da kamuoyunda “torba kanun tasarısı” olarak bilinen İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine devam ediliyor. Yazımız tarihi itibari ile Tasarının 99 maddesi görüşülerek kabul edilmiştir. Sitemizden duyurduğumuz kabul edilen maddelere ek olarak aşağıdaki maddeler …

Devamı »

Bankalar, kredi isteyenlerin bordrosunu SGK’ya bildirecek!

bankalar-kredi-isteyenlerin-bordrosunu-sgk-ya-bildirecek

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 06.12.2013 tarih 28843 sayılı Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü İle Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 maddesinde “Bu Yönetmelikteki hususlar çerçevesinde bankalar ve kamu idareleri tarafından yapılacak olan sigortalılık kontrolleri ile kurum ve kuruluşlardan …

Devamı »

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Bu Kanun ile Kuruma görev ve yetki veren diğer Kanunların hükümlerini uygulamak üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi Sosyal Güvenlik Kurumu …

Devamı »

İşyerini Nakleden İşverenlerin Yapması Gereken İşlemler

İşyerini Nakleden İşverenlerin İşlemleri

Bilindiği üzere, işyerlerinin başka bir Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne nakli halinde yeni bir işyeri dosyası tescil edilmektedir. İşyeri dosyası tescili ile birlikte yeni e-bildirge şifresinin de alınması gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu yayınladığıduyurusunda bazı işyerlerinde yeni işyeri dosyası tescil edilmesine karşı eski e-bildirge şifresinin kullanıldığının tespit edildiğini belirtmektedir. Duyuruda Şubat 2013 aylık prim ve hizmet belgesindenbaşlanarak bu durumdaki kullanımların …

Devamı »

SGK İdari Para Cezaları

SGK İdari Para Cezaları

Sosyal Güvenlik Kurumu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na göre kimi durumlarda gerçek veya tüzel kişilikleri kapsayacak şekilde bir takım idari para cezası vermeye yetkilidir. Bu cezaların konu ve miktarları kanunda belirlenmiştir. Ancak, SGK İdari Para Cezaları yıldan yıla yayınlanan genelgelere istinaden değişiklik göstermektedir. Önceki dönemlere ilişkin idari …

Devamı »

Prim Tahsilatları İçin Bugün Son Gün!

duyuru

02.11.2012 Sosyal Güvenlik Kurumu, bayram tatili sonrası yaşanan aşırı yoğunluğun SGK Sisteminde yarattığı teknik aksaklıklar nedeniyle süre uzatımına gidildiği belirtti. Teknik aksaklıklar nedeniyle son ödeme tarihi 31.10.2012 olan her türlü prim ödeme süresinin 02.11.2012 Cuma gününe kadar uzatıldığını duyurdu. 5510 sy. Kanunun 4/1-a bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılara ilişkin ödemeler için …

Devamı »

Üniversitelere Yerleşemeyen Gençlerin SGK Primleri

universite-sgk-primleri

Eylül’ün ilk haftası, genellikle üniversitelerin kayıt haftasıdır. Hal böyleyken üniversiteyi kazanan öğrencilerde tatlı bir telaş hâkim. Bu yıl yaklaşık 1 milyon öğrencinin üniversitelere yeni kayıt yaptıracağını düşünürsek sayı da hayli fazla. Ancak, son üniversite sınavlarına 2 milyona yakın adayın katıldığı göz önüne alındığında, bu durum 1 milyon kişinin de maalesef açıkta …

Devamı »

İdari Para Cezası Borçlarının Ödenmesi ve İlişkisizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik

29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2008/14174 Ekli “Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 22/9/2008 tarihli ve 848 sayılı yazısı üzerine, 5510 …

Devamı »