Etiket Arşivleri: Sosyal Güvenlik Kurumu

İşten ayrıldıktan sonra işçi ne kadar süre ile sağlık sigortasından faydalanmaya devam edebilir?

İşten ayrıldıktan sonra işçi ne kadar süre ile sağlık sigortasından faydalanmaya devam edebilir?

Yasal düzenlemeler gereği; 4/a (işçiler yani SSK’lılar), 4/b (kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, yani Bağ-Kur’lular) ile 4/c (memurlar) kapsamında sigortalı olanlar, işten ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün daha genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve bu süre içerisinde sağlık yardımlarından yararlanırlar.

Devamı »

10 yıl çalışan 2 ay önceden işverene bilgi vererek kıdem tazminatı alabilir mi?

“10 yıldan fazla işçi olarak çalışmaktayım. sözleşmeye göre işverene 2 ay önceden haber verirsem kıdem tazminatımı alır mıyım?” Kıdem tazminatına hak kazanmak için 15 yıl çalışma süresi ve 3600 gün prim gün sayısını olan bir işçi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan “kıdem tazminatı hakkı vardır” yazılı belge alarak işverene başvurarak iş sözleşmesini …

Devamı »

Dul Kadınlar Çift Maaş Alabilecek mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulaması gereğince “koca veya babası aynı Kurumdan emekli olmuş ve her ikisi de vefat etmiş olan kadınların, hem kocasından hem de babasından aylık alma hakkı yoktur. Sadece fazla olan aylık kadına ödenir”. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Ankara 13. İş Mahkemesinin aldığı, eşinden ölüm aylığı almakta olan kadının …

Devamı »

İşyerini Bildirme

Sigortalı işçi çalıştırmaya başlanması halinde, en geç işçi çalıştırılmaya başlanacak tarihte Sosyal Güvenlik Kurumuna işyeri bildirgesi verilmesi gerekir. İş yerlerinin devredilmesi, taşınması, şirket birleşmeleri gibi değişiklerde duruma yönelik olarak işyeri bildirgesi verilmesi gerekebilmektedir. İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız.

Devamı »

Emzirme Ve Cenaze Ödenekleri Yeniden Belirlendi

Emzirme Ve Cenaze Ödenekleri Yeniden Belirlendi 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası kanununa bağlı oran ve tutarlar 2012 yılında uygulanmak üzere yeniden belirlendi. Genel itibari ile asgari ücret bağlı olarak değişen tutarların en önemlileri aşağıda açıklanmaktadır.  *Prime esas kazancın alt ve üst sınırları: Sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları, ilgili …

Devamı »

Geçici İş Göremezlik Durumunda İşçiye Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti Ödenir Mi?

İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatili ve hafta tatilleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenmektedir.

Devamı »

İşten Ayrılan İşçi İle İlgili Yapılması Gereken İşlemler

Herhangi bir işverene bağlı olarak çalışan işçinin bu çalışmasının yazılı iş sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilmesi esastır. İşçinin işten ayrılması, iş sözleşmesinin feshi anlamına gelecektir. Bu durumda iş sözleşmesinin fesih gerekçesinin kayıt altına alınması gerekmektedir.

Devamı »

Sigortalıların İşten Ayrılmaları Durumunda Sgk’ya Bildirimde Bulunulması Gerekir Mi?

5510 sayılı yasa ile birlikte işten ayrılan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi yönünde hüküm getirilmiştir. Söz konusu yasanın tüm hükümleri 01.10.2008 tarihinde geçerlilik kazanmış olduğundan, işlemlerin yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda yapılan açıklama aşağıdaki gibidir.

Devamı »

Emeklilik Nedeni İle İşten Ayrılan İşçinin Kıdem Tazminatı

Emeklilik nedeni ile işten ayrılan işçi, kıdem tazminatını hangi kurumdan alacaktır? Kıdem tazminatı, 1475/14 ile düzenlenen, çalışanların belirli koşullara dayalı işten ayrılmaları halinde kendilerine sağlanmış bir haktır. Kıdem tazminatı haklarının ödenmesi konusundaki yükümlülük, bu hakkı kazanan çalışanın işverenine aittir.

Devamı »