Etiket Arşivleri: sosyal sigorta

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak …

Devamı »

Sigortalıların SGK’ ya Bildirilmesi

  Tahmini okuma süresi: 3 dk. Günümüzde kayıt dışı istihdamın giderek azalmasında hem Devletin etkin istihdam politikaları hem de işçi ve işverenlerin “sigortalı” kavramını iyi idrak etmesi ve sigortasız işçi çalıştırma durumlarında uygulanan idari para cezaları büyük rol oynamaktadır. Yazımızda çalışanların sigortalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilme sürelerine değineceğiz.

Devamı »

Primlerin Ödenme Sürelerinde Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

23 Kasım 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27063 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aylık Prim ve …

Devamı »

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda Değişiklik

20 Mayıs 2007 Pazar Resmî Gazete Sayı : 26527 Kanun No. 5655 Kabul Tarihi : 9/5/2007 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN MADDE 1 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sağlık kurulu raporu” ibaresi ile ek 22 nci maddesinde yer …

Devamı »

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’ndan Duyuru

DUYURU Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’ndan Borç Yapılandırması ile İlgili Duyuru; 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında Sosyal Sigortalar Kurumu’na borç aslı 100.000 YTL ve üstünde borcu olan işverenler yönünden azami taksit sayısının belirlenmesine ilişkin yöntemde Yönetim Kurulumuzca değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

Devamı »

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm

Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27021 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç ve kapsam  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, görev, yetki çalışma usul ve esasları ile Kurul üyelerinin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Devamı »