Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’ndan Duyuru

DUYURU

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’ndan

Borç Yapılandırması ile İlgili Duyuru;

5458 sayılı Sosyal Güvenlik Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında Sosyal Sigortalar Kurumu’na borç aslı 100.000 YTL ve üstünde borcu olan işverenler yönünden azami taksit sayısının belirlenmesine ilişkin yöntemde Yönetim Kurulumuzca değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

1- Yeniden yapılandırılacak olan her bir borç türünün her dönemine (ayına) ait borç aslı tutarının, gecikme zammı uygulanan ay sayısı ile çarpılarak, her bir dönem için yapılacak bu hesaplamalar toplamının, bütün dönemlere ilişkin borç aslı toplamına bölünmesi sonucunda bulunacak rakamın 1,5 (birbuçuk) katı (60 ayı geçmemek kaydıyla), borcun ağırlıklı yaşı, dolayısıyla taksitlendirmeye esas olacak azami taksit sayısı olarak kabul edilecektir.

2- Yine, borç aslı tutarı 100.000 YTL ve üstünde olup, daha önce yeniden yapılandırma başvurusunda bulunarak ödeme planı almış olan borçluların da (taksit ödemesinde bulunup bulunmadıkları üzerinde durulmaksızın) en geç 31.07.2006 tarihine kadar ilgili Sigorta İl Müdürlüğü’ne yazılı talepte bulunmaları halinde, önceki başvuru tarihleri esas alınarak ödeme planlarının 1’nci maddede belirtilen yönteme göre yeniden düzenlenecek, ancak bu borçlularca kendilerine daha önce verilen ödeme planlarında yer alan taksit tutarlarına istinaden ödeme yapmış olmaları halinde, bu ödemeler yeni yönteme göre düzenlenecek ödeme planındaki taksit tutarlarına mahsup edilecektir.

Yönetim Kurulumuzca azami taksit sayısının belirlenmesine ilişkin yöntemde yapılan değişiklik sadece borç aslı 100.000 YTL ve üstünde borcu olan işverenlere yönelik olup, yapılan değişiklik ile bu durumda olan borçluların taksit sayılarının %50 daha fazla belirlenmesi imkanı getirilmiştir.

Taksit sayısının daha fazla belirlenmesine ilişkin yapılan bu değişiklikten, daha önce borçlarını yeniden yapılandıran ve kendilerine ödeme planı verilen borç aslı 100.000 YTL ve üstünde olan borçlularda en geç 31.07.2006 tarihine kadar ilgili Sigorta İl Müdürlüğü’ne yazılı talepte bulunmaları halinde yararlanabileceklerdir.

Örneğin; daha önceki azami taksit sayısının belirlenmesine ilişkin yöntemle borçları 20 ay taksitlendirilmiş olan işverenler yeni yöntemle 30 ay, 36 ay taksitlendirmiş olan işverenler yeni yöntemle 54 ay, 40 ay süre ile taksitlendirmiş olan işverenler yeni yöntemle 60 ay, 50 ay taksitlendirmiş olan işverenler yeni yöntemle 60 ay olarak taksitlendirme yapabileceklerdir.

Yönetim Kurulumuzca yapılan değişiklik sadece borç aslı 100.000 YTL ve üstü borçluların azami taksit sürelerinin belirlenmesine ilişkin yöntemde değişiklikle ilgili olduğundan, borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Bu nedenle, Kurumumuza olan borçlarının yeniden yapılandırılması için şu ana kadar Sigorta İl Müdürlüklerine başvurmamış olanların başvurusu süresinin 30.06.2006 tarihinden biteceği göz önünde bulundurularak başvurularını en geç bu tarihe kadar yapmaları gerekmektetir.

İşverenlerimize önemle duyurulur. 24.06.2006

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kurban Bayramında Çalışanların Ücreti ve Bayram Yardımlarının SPEK Durumları

Kurban Bayramında Çalışanların Ücreti ve Bayram Yardımlarının SPEK Durumları

Tüm ulusal bayram ve genel tatil günlerinde olduğu gibi Kurban Bayramında da arife günü dâhil …