Etiket Arşivleri: ücret

Analık İş Göremezlik Uygulaması

analik-is-goremezlik-uygulamasi

İşverenlerin, personelinin gebeliği halinde doğum öncesi ve sonrası olmak üzere bir takım yükümlülükleri bulunmaktadır. Genel bir ifadeyle; gebe bir personelin doğumdan önce ve sonra sekizer haftalık bir sürede çalıştırılmaması ve izinli sayılması esastır. Bu sürede personele SGK tarafından iş göremezlik ödeneği ödeneceğinden mütevellit, işverenin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır ancak inisiyatife …

Devamı »

Aylık Ücret Esas No: 2012-26796

Kanun: 4857 – İŞ KANUNU Esas No: 2012 / 26796 Karar No: 2013 / 20539 ÖZET: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücret ve ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2012-2557

• ÜCRET ALACAĞI İSTEMİ (Yapılacak İşin Bitmesi Sonucu İş İlişkisinin Sona Ermesi İşveren Feshi Olarak Değerlendirileceğinden İşçinin İşverene İş Bitimi Sonrası Yeni İşyeri Göstermesini İstemesi Aksi Halde İş Sözleşmesini Feshetmesinin Haklı Nedenle Fesih Olarak Kabul Edilemeyeceği) • DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ (Karşı Davacının Belirttiği ve Birleştirilmesini İstediği Dava Dosyaları Getirilip İncelenmeden ve …

Devamı »

Hatalı Ödeme Yapılırsa Ne Olur?

hatali-odeme-yapilirsa-ne-olur

Kamu kurumlarının hatalı ödemeleri konusunda, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun, 14/6/1974 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 22/12/1973 tarihli ve E. No. 1968/8, K.No. 1973-14 sayılı kararının göz önüne alınmaktadır. Muhasebat Genel Müdürlüğü, bu kararı esas alarak bir tebliğ çıkarmıştır. Tebliğin ilgili bölümüne aşağıda yer veriyoruz.

Devamı »

Özel Bülten: Yeni TTK ile Ücret Bordrolarına 2014 Makyaji

yeni-ttk-ile-ucret-bordrolarina-2014-makyaji

Türk Ticaret Kanunu (6102 Sayılı TTK) 39. Maddede yer alan “TACİRİN İŞLETMESİYLE İLGİLİ OLARAK DÜZENLEDİĞİ TİCARİ MEKTUPLARDA VE TİCARİ DEFTERLERE YAPILAN KAYITLARIN DAYANDIĞI BELGELERDE TACİRİN SİCİL NUMARASI, TİCARET UNVANI, İŞLETMESİNİN MERKEZİ İLE TACİR İNTERNET SİTESİ OLUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE TABİ İSE TESCİL EDİLEN İNTERNET SİTESİNİN ADRESİ DE GÖSTERİLİR.” Hüküm gereği ticari belgelerde …

Devamı »

Asgari Ücrette Toplantı Maratonu

Asgari Ücrette Toplantı Maratonu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. İkinci toplantının 18 aralıkta, üçüncüsünün ise 23 aralıkta yapılacağı belirtiliyor. İlk toplantıya 5’i işçi, 5’i işveren, 5’i de devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişi katıldı. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil etti.

Devamı »

Aylık Ücret Esas No: 2013-24342

Esas No: 2013 /24342 Karar No: 2013 / 27880 ÖZET: Davacı vekili, davacının ödenmeyen ücret alacağı için yapılan icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptaline, takibin devamına ve davalının %40 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, birleştirilen davada ise iş sözleşmesinin davacının haklı nedenle feshetmesi nedeni ile kıdem tazminatı …

Devamı »

İsviçre’de 1:12 Zamanı

İsviçre’de 1:12 Zamanı

İsviçreliler, 24 kasımda asgari ücret için referanduma gidiyor. 120 bin kişinin, asgari ücretin 2500 İsviçre Frangı’na (~5.500 TL) çıkarılması yönünde topladığı imzalarla; önerilen ücretin altındaki ödemelerin yasadışı ilan edilmesi talebi hükümet tarafından referanduma götürüldü.

Devamı »

Bahşişler Maliye’ye

Bahşişler Maliyeye

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı özelgeyle garson, müzisyen ve dansözlerin topladığı bahşişlerin de vergiye tabi olduğunu açıkladı. Bu sayede artık maliye; müzisyen, garson, dansözlerin bahşişinden de vergi alacak. Bir mükellefin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na başvurmasıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın müzisyen ve garsonlara verilen bahşişlerin vergiye tabi olduğu ortaya çıktı.

Devamı »

Ücretlerin Ödemelerinde Düzensizlik

ucretlerin-duzensiz-odenmesi

Soru: “Merhaba Yaklaşık 7 aydır ücretlerimizi ödenmesi gerektiği tarihte alamıyoruz. Ücretlerimiz geçtiğimiz ay 20’sinde yattı bize söylenen ve yatması gereken tarih ise ayın 1’i normalde. Sürekli düzensiz yatıyor bir kısmını ayın 5-6 sında diğer kısmını 20-15’i gibi yatırıyorlar. Ama bu şirketin grup şirketi maaşını günü gününe almakta bu arada. Biz …

Devamı »