Etiket Arşivleri: ücret

Ücretin Gösterildiği Bordronun Gerçeği Yansıtması

Ücretin Gösterildiği Bordronun Gerçeği Yansıtması Giriş: Ücret bordrosunun gerçeği yansıtmadığı şüphesi oluştuğunda ücretin belirlenmesi için meslek odasına başvurlarak bilgi alınması gereği Özet: Davacı tarafından imzalanan ve imzası inkar edilmeyen bordrolarda davacının ücreti asgari ücret olarak gösterilmiş, mahkemece buna değer verilerek hüküm kurulmuştur. İşyerinde inşaat ustası olarak çalışan davacının çalışma süresi, …

Devamı »

İşverenin Belirsiz Süreli İş Akdini Feshi

İşverenin Belirsiz Süreli İş Akdini Feshi Giriş: Belirsiz süreli iş akdi feshedildikten sonra çalışılmayan sürelere ait ücret istenemez. Özet: Taraflar arasında 1998 yılından bu yana her yıl yenilenerek süre gelen ve artık belirsiz süreli hale dönüşen hizmet akti işverence 14.03.2002 tarihi itibarıyla feshedilmiştir. Davacının fesih tarihi olan 14.03.2002 tarihinden sonra …

Devamı »

Kıdem’e Esas Ücret

Giriş: Kıdeme esas ücretin belirlenmesinde işçinin aldığı süreklilik arz eden tüm ücretleri toplanarak kıdeme esas ücreti belirlenmelidir.

Devamı »

İşçinin İtilaflı Ücreti

Giriş: İş akdi feshinde işçinin ücreti belli değil ise ve ücret ile ilgili itilaf var ise ilgili meslek odalarından görüş alınarak işçinin vasfı da göz önünde tutularak yaptığı işe göre ücret belirlenmeli

Devamı »