Aylık Ücret Esas No: 2013-24342

yargitay-karariEsas No: 2013 /24342 Karar No: 2013 / 27880

ÖZET: Davacı vekili, davacının ödenmeyen ücret alacağı için yapılan icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptaline, takibin devamına ve davalının %40 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, birleştirilen davada ise iş sözleşmesinin davacının haklı nedenle feshetmesi nedeni ile kıdem tazminatı ve ödenmeyen yıllık ücretli izin, fazla mesai ve tatil çalışmaları karşılığı ücret alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, itirazın iptali ve birleştirilen dosyada ise tazminat ve alacak davasının kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Asgari Ücret Desteği Kalkıyor

Bilindiği gibi 2017/Ocak döneminden başlayan Asgari Ücret Desteği 6661 sayılı Kanun kapsamında bulunan İşyerlerinde, uzun …