Aylık Ücret Esas No: 2013-24342

Kanun: 4857 – İŞ KANUNU

Esas No: 2013 / 24342 Karar No: 2013 / 27880

Merci: Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Tarih: 03/12/2013  Yazdır

DAVA : Davacı, 2005-2009 arası yasal ve toplu iş sözleşmesi gereği ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu