Sendikal Nedenle İş Akdi Feshi

Ücretin Belirlenmesi İşçinin Vasfı İle BağlantılıdırGiriş:

İşçinin sendikaya üye olduktan üç (3) gün sonra iş akdinin ekonomik kriz sebebiyle işveren tarafından feshedilmesi ve 11 (on bir) gün sonra yeni işçi alınması işveren tarafından yapılan feshin haksızlığını ortaya koymaktadır.

Özet:

Davacı işçi, sendikaya üyeliğinden üç gün sonra davalı işverence kötüniyetli olarak iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürerek kötüniyet tazminatı isteğinde bulunmuştur. Öte yandan davalı işveren ekonomik kriz sebebiyle 433 işçinin iş sözleşmesinin feshedildiğini savunmakla birlikte bu konuda hiçbir delil sunmamış, tanık dinletmemiştir. Yine fesihten 11 gün sonra ekonomik krizin ortadan kalktığı ve bu nedenle yeni işçilerin işe alındığı savunması da inandırıcı görülmemiştir. Yapılan bu açıklamalara göre davacı işçinin iş sözleşmesinin feshinin sendikal nedene dayandığının kabulü gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Rekabet Yasağı

Rekabet Yasağı

İş sözleşmelerinde, işverenin çıkarlarını koruyan rekabet yasağı nedir? Tüm detayları ile sizler için inceledik!