Fazla Mesai Sürelerinin Belirlenmesi

Fazla Mesai Sürelerinin BelirlenmesiGiriş:

Fazla Mesai sürelerinin belirlenmesinde işçinin çalıştığı süreler hesaplanırken işin ara verildiği dönemlerde genel tatil günlerinde çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır.

Özet:

1- Dosyaya davalı işverence davacı işçinin imzasını taşıdığı ileri sürülen istifa belgesi sunulmuş ve bu yazıda, başka işyerinde işe başlamış olduğu belirtilerek davacının işyerinden ayrılmış olduğu açıklamasına yer verilmiştir. Anılan dilekçeden davacının istifa ettiği anlaşıldığına göre, ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanılmasına olanak yoktur. Mahkemece anılan isteklerin reddine karar verilmelidir.

2- Dosya içindeki bilgi ve belgelere özellikle iki taraf tanıklarının anlatımına göre, işyerinde bazı hukuki sorunlar sebebiyle belli dönemlerde çalışma yapılmadığı anlaşılmaktadır. Davacı işçinin bu dönemde fazla çalışma yapması ve hafta tatillerinde çalışması yine milli bayram ve genel tatillerde çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır. Buna rağmen davacının Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtlarında geçen tüm süre bakımından fazla çalışma yaptığı ve hafta tatillerinde yine milli bayram ile genel tatillerde çalıştığının kabulü ile hesaplama yapılması hatalı olmuştur. Mahkemece, işyerinde faaliyete ara verildiği dönemler dışında kalan süre için hesaplama yaptırılarak sonuca gidilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …