İşyerini Terk Ederek Başka İşyerinde İşbaşı Yapan İşçi

İşyerini Terk Ederek Başka İşyerinde İşbaşı Yapan İşçi

İşyerini Terk Ederek Başka İşyerinde İşbaşı Yapan İşçiGiriş:

İşyerini terk ederek başka bir işyerinde işbaşı yapan işçinin İhbar Ve kıdem tazminatına hak kazanamayacağı açıktır.

Özet:

1-Dosyaya davalı işverence davacı işçinin imzasını taşıdığı ileri sürülen istifa belgesi sunulmuş ve bu yazıda, başka işyerinde işe başlamış olduğu belirtilerek davacının işyerinden ayrılmış olduğu açıklamasına yer verilmiştir. Anılan dilekçe üzerine davacının istifa ettiği anlaşıldığına göre, ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanılmasına olanak yoktur.

2-Dosya içindeki bilgi ve belgelere özellikle iki taraf tanıklarının anlatımına göre, işyerinde bazı hukuki sorunlar sebebiyle belli dönemlerde çalışma yapılmadığı anlaşılmaktadır. Davacı işçinin bu dönemde fazla çalışma yapması ve hafta tatillerinde çalışması yine milli bayram ve genel tatillerde çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır. Buna rağmen davacının Sosyal Sigortalar Kurumu Kayıtlarında geçen tüm süre bakımından fazla çalışma yaptığı ve hafta tatillerinde yine milli bayram ile genel tatillerde çalıştığının kabulü ile hesaplama yapılması hatalı olmuştur.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü