İşçinin Çalıştığı Sürelerin Belirlenmesi

İşçinin Çalıştığı Sürelerin Belirlenmesi

İşçinin Çalıştığı Sürelerin BelirlenmesiGiriş:

İşçinin çalıştığı sürelerin belirlenmesi için işyerinin bağlı bulunduğu sgk kurumundan işyeri işe giriş bildirgeleri ile aylık bildirgelerin incelenmesi ve sonrasındada işyeri kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir.

Özet:

Mahkemece öncelikle Sosyal Sigortalar Kurumundan davacı işçiyle ilgili hizmet döküm cetveli ile işe giriş bildirgeleri getirtilmeli ve anılan belgeler ile dosyadaki deliller yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir. Eksik incelemeyle karar verilmesi hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Asgari Ücret Desteği Genelgesi Yayımlandı

Asgari Ücret Desteği Genelgesi Yayımlandı

Asgari ücret desteğine ilişkin düzenlemeleri içeren genelge duyuruldu.