İşçinin İşverenin İkramiyenin Azaltılması Yönündeki Kararını Zımni Olarak Kabulü

İşçinin İşverenin İkramiyenin Azaltılması Yönündeki Kararını Zımni Olarak Kabulü

İş Akdi  Feshinde Dava Açma SüresiGiriş:

Davacı işçinin işverenin ikramiyeyi azaltma kararına itiraz etmeeyip iş akdi feshinde ikramiye farkı istemesi işverenin uygulamasını zımni kabulü anlamına gelir.

Özet:

Davalı işverence ikramiyelerin azaltılmasına dair uygulamalar yapıldığı anda, davacı haklarını saklı tuttuğuna dair ihtirazı kayıt koymuş ise de, fesih tarihine kadar herhangi bir istemi olmadığından, fesih tarihinden sonra fark ikramiye alacağı isteğinde bulunması doğru değildir. Zira davacı uzun süre talepte bulunmayarak, yapılan yeni uygulamayı kabul etmiş sayılır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Süt İzninde Yolda Geçen Süre İzin Süresinden Sayılır Mı?

Süt İzninde Yolda Geçen Süre İzin Süresinden Sayılır Mı?

Süt İzninde Yolda Geçen Süre İzin Süresinden Sayılır Mı?