Belirli Süreli İş Akdinin İşverence Feshi

Belirli Süreli İş Akdinin İşverence Feshi

Belirli Süreli İş Akdinin İşverence FeshiGiriş:

Davacı işçinin belirli süreli iş akdi olması yönünden ihbar tazminatına hükmedilememesi yönünde olmalıdır.

Özet:

1- Davacı, işyerinde kontrol mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. Son olarak da taraflar arasında 1.1.2002-31.12.2002 tarihleri arası geçerli bir yıllık yazılı sözleşme yapılmıştır. Davacının görevi kontrol mühendisliği olup, görevi icabı işyerinde belirli süreli sözleşme ile çalışmakta iken iş akdi feshedilmiş olduğundan ihbar tazminatına hak kazanamaz. Mahkemenin ihbar tazminatına hükmetmesi doğru değildir.

2- Davacının çalıştığı üç yıllık süre içinde yıllık ücretli izin kullandığı işverence geçerli delillerle kanıtlanamamıştır. Davacının hak ettiği yıllık ücretli izin alacağı bilirkişi raporu ile hesaplanmıştır. Mahkemenin yıllık ücretli izin alacağından 1/4 nispetinde indirim yapması da hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?