Bordroda Gösterilen Ancak İmzalı Olmayan Ücretler

Bordroda Gösterilen Ancak İmzalı Olmayan Ücretler

Bordroda Gösterilen Ancak İmzalı Olmayan ÜcretlerGiriş:

Davacı işçinin hafta tatili ve fazla mesai alacakları için bazı bordrolarda imza altına alınmış bazılarında imzasız imzalı olanların mahsub edilmesi gerekir.

Özet:

1- Bazı bordrolar imzalı ve hafta tatili çalışma ücreti tahakkuku mevcuttur. Mahkemece puantaj kayıtlarında belirtilen hafta tatili ücret alacakları hesaplanmalı, imzalı bordro ile ödenen miktarlar indirilmeli bakiye hafta tatili alacağı olursa hüküm altına alınmalıdır. Bu hesaplamalar yapılırken çalışmaların yapıldığı tarihlerde ödenen ücretler esas alınmalıdır.
2- Faiz isteğine konu asıl alacak dava tarihinden önce ödenmiş ve davacı ödeme sırasında veya ödemeden önce kaydı itirazda bulunmamıştır. Bu nedenle Borçlar Kanunu’nun 113/1. maddesi gereğince faiz alacağı sakıt olur.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT teşvikine ilişkin SGK genel yazısı yayımlandı.