İhbar Süresinde İş Arama İzni

İhbar Süresinde İş Arama İzni

İhbar Süresinde İş Arama İzniGiriş:

Davacı işçiye  iş akdi feshinde ihbar öneli kullandırtılmış fakat iş arama izni verilmemiş bu durumda ihbar tazminatına hükmedilmesi gerekir.

Özet:

Davacıya ihbar öneli verildiği için ihbar tazminatı isteğinin reddine karar verilmiş ise de yasadan kaynaklanan iş arama izni verilmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda yasanın aradığı anlamda ihbar önelinden söz edilemez. Böyle olunca ihbar tazminatı isteğinin de kabulüne karar vermek gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?