Emeklilik Nedeni İle Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faizin Başlangıcı

Emeklilik Nedeni İle Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faizin Başlangıcı

Emeklilik Nedeni İle Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faizin BaşlangıcıGiriş:

Emeklilik nedeni ile Kıdem Tazminatına uygulanacak faizin başlangıcı emeklilik kurumundan alınan emeklilik tahsis yazısının işverene ibraz tarihinde başlayacağıdır. Şayet bildirim yapılmamış ise faiz başlangıcı işçiye yapılan ilk ödeme tarihidir.

Özet:

1- Davacı işçiye fesihten sonra banka kanalıyla yaklaşık birer ay arayla toplam 1.250.000.000.-TL’nin ödendiği dosyadaki banka dekontlarından anlaşılmaktadır. Davalı işveren bu ödemenin davaya konu tazminat ve işçilik haklarına yönelik olduğunu savunmuş, davacı ise bu ödemelerin iş ve masraf avansı ile ücrete mahsuben yapıldığını, davaya konu işçilik haklarıyla bir ilgisinin bulunmadığını ileri sürmüştür. Belirtmek gerekir ki, ödemeler davacının işten ayrılmasından aylar sonra yapılmış olup, bunların iş avansı veya masraf avansı olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Ayrıca, dava dilekçesinde ücretin uzun süredir ödenmediği, en az 1.000.000.000.- TL ücret alacağının olduğu ileri sürülmüş ve bu yöndeki isteğin de mahkemece kısmen kabulüne karar verilmiştir. Böyle olunca fesihten sonra yapılan bu ödemelerin davaya konu işçilik haklarıyla ilgili olduğu kabul edilmelidir. Bu konuda gerekli mahsup işlemi yapılmaksızın karar verilmesi hatalıdır.

2- Emeklilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanılabilmesi için kurumca yaşlılık aylığı tahsisine ilişkin yazının davalı işverene bildirilmesi şarttır. Dosya içeriğine göre böyle bir bildirimin varlığı kanıtlanabilmiş değildir. Mahkemece bu yönde gerekli araştırmaya gidilmeden kıdem tazminatı faizi başlangıcı bakımından davacının Sosyal Sigortalar Kurumu’na yaşlılık aylığı için başvurduğu tarihin esas alınması hatalı olmuştur. Şayet bildirim yapılmamışsa davacıya fesihten sonra banka kanalıyla yapılan ilk ödeme tarihi faiz başlangıcı olarak dikkate alınmalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt işverenlik uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler.