Kıdeme Esas Ücreti Hesabında İkramiye

Kıdeme Esas Ücreti Hesabında İkramiye

Kıdeme Esas Ücreti Hesabında İkramiyeGiriş:

Kıdeme esas ücretin belirlenmesinde işyerinde işçiye ödenen ikramiyenin de kıst usulüne göre ücrete eklenmesi gerekmektedir.

Özet:

1- İş Mahkemeleri Kanununun 8. maddesi uyarınca iş mahkemelerinde verilen kararlar tefhim veya tebliğden itibaren 8 günlük süre içinde temyiz olunabilirler. Süresinden sonraki temyiz talebinin reddi gerekir.
2- Bilirkişi raporunda bir yılda ödenen ikramiyeler toplamının 365’e bölünmesi suretiyle tazminata esas alınan bir günlük ikramiye tutarı belirlendiği belirtilmiş, ancak denetime elverişli hesap yöntemi gösterilmemiştir. Davalı vekilince söz konusu rapora itiraz edilmiş ve ayrıntılı hesap raporu sunulmuştur. Mahkemece bu yönde bilirkişiden ek rapor alınmaksızın sonuca gidilmesi hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?