Kıdeme Esas Ücretin Belirlenmesinde Toplanacak Ücretler

Kıdeme Esas Ücretin Belirlenmesinde Toplanacak ÜcretlerGiriş:

Kıdeme esas ücretler topamında fazla mesai ücretinin toplama katılamayacağı ortadadır.

Özet:

Fazla mesai ücretlerinin ihbar ve kıdem tazminatına esas brüt ücretinin belirlenmesinde de nazara alınması hatalıdır.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 275. maddesinde belirtildiği gibi, mahkeme çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin görüşüne başvurabilir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez. Dairemiz bozma kararında yapılması gereken işlemler açıkça gösterilmiş ve daha önce de bilirkişi raporu alınmış olmasına göre, mahkeme hakiminin genel bilgisi ile çözümlenmesi mümkün olan konuda bilirkişi dinlemesi yönüne gitmesi ve bilirkişi ücretinin yatırılması için davacıya mehil ve kesin mehiller vermek suretiyle usule aykırı olarak talep edilen hususu yerine getirmediği gerekçesiyle davacının davasının reddi yönüne gitmesi hatalıdır

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …