Sağlık Sebebiyle İş Akdi Feshi

Sağlık Sebebiyle İş Akdi Feshi

Sağlık Sebebiyle İş Akdi FeshiGiriş:

İşverenin işçinin iş akdini rapor süresinin ihbar süresini 6 hafta aşması nedeni ile feshi geçerli sebebe dayanan nedele fesihtir.

Özet:

Davacı işyerinde güvenlik görevlisi olduğundan sendikaya üye olamayacağı gibi, hizmet süresine göre, ihbar öneline altı hafta eklenerek bulunan 84 günlük istirahat raporunun bulunması karşısında bu durum, 4857 Sayılı İş Kanununun 25/1-son bendine göre işverene sağlık sebebiyle iş sözleşmesini derhal fesih hakkını verdiğinden yapılan fesih işlemi yerindedir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?