Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-1450

Yargıtay Kararları• ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Asıl İşveren İşçilerinin Emir ve Talimat Vermesinin İşin Yürütümün Gözetimi Kapsamında Değerlendirilmesi – Taraflar Arasındaki İlişkinin Muvazaalı Olduğunun Değerlendirilemeyeceği )
• MUVAZAA İDDİASI ( Asıl İşveren İşçilerinin Emir ve Talimat Vermesinin İşin Yürütümün Gözetimi Kapsamında Değerlendirilmesi – Alt İşverenle Arasındaki İlişkinin Muvazaalı Olduğunun Değerlendirilemeyeceği )
• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ DAVASI ( Asıl İşveren İşçilerinin Emir ve Talimat Vermesinin İşin Yürütümün Gözetimi Kapsamında Değerlendirilmesi – Alt İşverenle Arasındaki İlişkinin Muvazaalı Olduğunun Değerlendirilemeyeceği )
• İŞE İADE DAVASI ( Asıl İşveren İşçilerinin Emir ve Talimat Vermesi/Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Muvazaalı Olduğunun Değerlendirilemeyeceği – Alt İşverene Dava Yönetilmediğinden Husumet Yokluğu Nedeni İle Davanın Reddi Gerektiği )
• HUSUMET YOKLUĞU ( Asıl İşveren İşçilerinin Emir ve Talimat Vermesinin İşin Yürütümün Gözetimi Kapsamında Değerlendirilmesi – Taraflar Arasındaki İlişkinin Muvazaalı Olduğunun Değerlendirilemeyeceği/Muvazaa Nedeniyle Alt İşverene Dava Yönetilmediği )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücretli İzin Kullanımında Değişiklik

Ücretli İzin Kullanımında Değişiklik

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı …