Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-5581

Yargıtay Kararları• KIDEM TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ İSTEMİ ( Fesih Bildirimi İle İş İlişkisi Sona Ereceğinden İşçinin Daha Sonra Yeni Alt İşveren Yanındaki Çalışmaları Yeni Bir İş Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu – Feshe Bağlı Hakların Talep Koşullarının Gerçekleşeceği )
• İŞ SÖZLEŞMESİ ( Süresi Sona Eren Alt İşverence İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Halinde Yapılan Fesih Bildirimi İle İş İlişkisi Sona Ereceğinden İşçinin Daha Sonra Yeni Alt İşveren Yanındaki Çalışmaları Yeni Bir İş Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu )
• FESİH BİLDİRİMİ ( İle İş İlişkisi Sona Ereceğinden İşçinin Daha Sonra Yeni Alt İşveren Yanındaki Çalışmaları Yeni Bir İş Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu – Feshe Bağlı Hakların Talep Koşullarının Gerçekleşeceği – Kıdem Tazminatı ve İzin Ücreti İstemi )
• İŞYERİ DEVRİ ( Davacının İşyerini Devralan Yeni Alt İşveren Yanında Kesintisiz Olarak Çalışmaya Devam Ettiği Anlaşıldığından Feshe Bağlı Olan Kıdem Tazminatı ve İzin Alacağı Talep Edilemeyeceği )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Rekabet Yasağı

Rekabet Yasağı

İş sözleşmelerinde, işverenin çıkarlarını koruyan rekabet yasağı nedir? Tüm detayları ile sizler için inceledik!