Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2005-27057

Yargıtay Kararları

• FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Denkleştirme Esasının Uygulandığı Hallerde İşçinin Haftalık Çalışma Süresi Normal Haftalık İş Süresini Aşmamak Koşulu İle Bazı Haftalarda Toplam 45 Saati Aşsa Dahi Bu Çalışmalar Fazla Çalışma Sayılmadığı )
• HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ( Denkleştirme Esasının Uygulandığı Hallerde İşçinin Haftalık Çalışma Süresi Normal Haftalık İş Süresini Aşmamak Koşulu İle Bazı Haftalarda Toplam 45 Saati Aşsa Dahi Bu Çalışmalar Fazla Çalışma Sayılmadığı )
• VARDİYA PRİMİ ALACAĞI ( Kabulü İçin Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin 12. Maddesinde Belirtilen Vardiyalı Çalışmalara İlişkin Koşullara Uygun Bir Çalışmasının Bulunması Gereği )
• ÇALIŞMA SÜRESİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ ( 24 Saat Çalışmanın 12 Saatinde Bir İşçi Kalan Sürede Diğer İşçinin Çalıştığı Varsayıldığı – Yemek Ve Zorunlu İhtiyaçlar İçin Bir Saat Çıkarıldıktan Sonra Davacı İşçinin Günlük Çalışma Süresinin 11 Saat Olduğu )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Fazla Çalışma Onayında Önemli Değişiklik

Fazla Çalışma sistemini düzenleyen yönetmeliğin 9. maddesine dair değişiklik, 25.08.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe …