e-katip

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı Bildirilmesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38. Maddesi ile birlikte işyerlerinin tehlike derecelerine ve çalışan sayılarına göre işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmişti.

Anılan işyerlerinde bu kişilerin sözleşmelerini bakanlığa yazılı olarak elden teslimatla birlikte bildirmeleri gerekiyordu.

Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada belirtildiği gibi hem zaman hemde sistemin daha etkin kullanılması amacıyla “İSG-KATİP” sistemi hazırlanmış.

Açıklama tarihinden sonra yapılacak bildirimler İSG-KATİP üzerinden yetkili kişi tarafından iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile çalışmaya başladıkları tarih itibariyle http://isgyh.csgb.gov.tr  yapılacaktır.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için İşyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi hakkında Bakanlık Duyurusu’na aşağıda ulaşabilirsiniz.

Bilindiği üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu gereğince işverenlerce görevlendirilmesi gereken iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerine ilişkin sözleşme bildirimleri, ilgili Yönetmeliklerde yer alan sözleşme örneklerine göre yapılmaktaydı.

Bugün gelinen süreçte ve İSG Kanununun kapsamı dikkate alındığında, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sözleşme bildirimlerine ilişkin iş ve işlemlerin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce “İSG-KATİP” programı hazırlanmış ve bugün itibariyle tüm işyerlerinin kullanımına açılmıştır.

Sistemin kullanılabilmesi ve iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirebilmesi amacıyla;

  • Görevlendirme yapılacak işyerinin “ortak, yönetici, işveren, muhasebe, işveren vekili” unvanlı çalışanlardan en az birisinin SGK kayıtlarında işyeri yetkilisi olarak tanımlanmış olması,
  • Bu kişilerin e-devlet şifreleri aracılığıyla http://isgyh.csgb.gov.tr adresinden İSG-KATİP sistemine giriş yaparak, görevlendirilecek iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini T.C. Kimlik numaraları vasıtasıyla sistem havuzundan seçmeleri,
  • Sistem üzerinden seçilen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin, yine aynı sistem üzerinden e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapıp uygun bulmaları halinde sözleşmelerini onaylamaları gerekmektedir.

Yukarıda yer alan işlemlerin yapılmış olması, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme bildirimlerinin Genel Müdürlüğümüze bildirilmiş olması olarak kabul edilecek olup, bu işlemden sonra herhangi bir evrak işlemi yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

Bu nedenle, işlemlere gerekli özenin gösterilmesi ve tamamlanan işlemlere ilişkin olarak Bakanlık yetkililerine ilave soru yöneltilmemesi ve sistemin kullanımıyla ilgili yaşanabilecek sorunların çözümü için, öncelikle sistemde yer alan kullanma kılavuzundaki “hizmet alan işyerleri modülünün incelenmesi uygun olacaktır.

  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu tam metni için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Son Torba Yasa’da İş Yaşamını İlgilendiren Neler Var?

Son Torba Yasa’da İş Yaşamını İlgilendiren Neler Var?

Mecliste konuşulan son Torba Yasa tasarısının 80 maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bu kanun içerisinde …