Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Yayınlandı

12.05.2010 Tarih, 27579 sayılı Resmi Gazete’de SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ yayınlandı. Yönetmelik sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu uygulamalarını açıklamaktadır. Göze çarpan en önemli yenilikler,

  • Emeklilik başvurusu öncesi işten ayrılmanın ve başvurularda işten ayrılma bildirgesinin talep edilmesi,
  • sigortalıların geçici iş göremezliklerine ilişkin bilgilerin SGK sitesi üzerinden işverenler tarafından girilmesi,
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinde ücret ve ücret dışı ödemelerin ayrı olarak gösterilmesi

olarak sıralanabilir.

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞi‘nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

Emeklilik İşlemleri

Emeklilik İşlemleri

Prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı gibi koşulları sağladıktan sonra emeklilik hakkını elde etmek için yapılması gereken işlemler nelerdir?