Asgari Ücret Desteği Rakamı Belli Oldu
Asgari Ücret Desteği Rakamı Belli Oldu

Asgari Ücret Desteği Belli Oldu

Asgari ücret desteği; geçtiğimiz yıl brüt asgari ücretteki %30 civarı artışla işverenin artan maliyetini azaltmak için uygulamaya konmuştu. Bu destekten faydalanarak yıl boyunca birçok firma belirlenen kriterler çerçevesinde emek maliyetini azalttı. Desteğin 2017 yılında da devam edeceği çok önceden duyurulmuştu, fakat destek kapsamının sınırları tam olarak çizilmemişti. Açıklanan yeni kararla Asgari Ücret Desteği Belli Oldu.

Yeni Dönem Asgari Ücret Desteği

2016 yılında asgari ücret destek tutarı prim günü bazında günlük 3,33 TL belirlenmişti. 2017 yılında uygulanacak teşvik ile ilgili düzenleme Bakanlık’tan beklenmekteydi. Beklenen açıklama 22.02.2017 tarihinde “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” ile düzenledi.

2017 yılı destek tutarıyla ilgili bir değişikliğe gidilmedi. Bu yıl da Asgari Ücret Desteği prim günü üzerinden 3,33 TL olarak hesaplanacak.

2017 Yılında Asgari Ücret Desteği Kapsamı Nasıl Olacak?

2016 yılında Asgari Ücret desteği kapsamına alınması için baz alınan günlük ücret 85 TL idi. Destekten faydalanılacak çalışanların 30 günlük çalışmasında prime esas kazanç matrahı 2.550 TL veya altı olarak belirlenmişti. Yani işverenler günlük 85 TL ve altı ücret alanlar için asgari ücret desteği alabilmekteydi. İşyerini 2016 yılında tescil ettiren şirketlerde ise çalışan ücretleri üzerinde bir sınırlamaya gidilmemiş 5510 kapsamında çalışılan tüm prim günleri üzerinden asgari ücret desteği alınabilmekteydi.

2017 yılı uygulaması kapsamı daha da genişletti. Günlük belirlenen limit 85 TL’de 110 TL’ye çıkarıldı. Asgari ücret desteğinden faydalanılacak kişilerin günlük 110 TL’den 30 prim günü çalışmış bir çalışan için 3.300 TL veya bu tutarın altında prime esas kazancı olması gerekmektedir. Yani işverenler 3.300 TL ve altı prime esas kazancı olan çalışanlar için destekten faydalanabilecek.

Destek tutarını bildiren 6/2/2017 tarihli ve 2017/9865 Sayılı Kararname’nin Eki:

“31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 71 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2017 yılı için sağlanacak olan destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 110 TL olarak, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edilmiştir.”

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2021 Asgari Ücretinin İşveren Maliyeti

2021 Asgari Ücretinin İşveren Maliyeti

Asgari ücretin belirlenmesi ile işverenlerin 2021 yılı işçilik maliyetleri de ortaya çıkmış oldu. Asgari ücret, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir