Asgari Ücretliye AGİ İlavesi Başladı
Asgari Ücretliye AGİ İlavesi Başladı

Asgari Ücretliye AGİ İlavesi Başladı

7103 sayılı kanunla 193 sayılı kanunun 32. Maddesine getirilen ek fıkrada yapılan değişiklik ile AGİ ilavesi uygulamasında süreklilik sağlanmış oldu. Daha önce 6 Aralık 2017 tarihli ve 299 seri No’lu ve 28 Ekim 2016 tarihli 394 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin yayınlanmasıyla ilgili yıllardaki Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında net ücreti gelir vergisi değişikliği nedeni ile asgari ücretin altında kalan personellerin yaşadığı sıkıntının ilave AGİ ile aşılması sağlamıştı. Ancak getirilen düzenlemelerin sadece ilgili yıl ile sınırlı olması, hesaplamalardaki belirsizlikler kargaşaya neden oluyordu. 7103 sayılı kanunla 193 sayılı kanunun 32. Maddesine getirilen ek fıkra aşağıda eklenmiştir:

(Ek fıkra: 21/3/2018-7103/6 md.) Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgari ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgari ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”

Getirilen düzenleme esasında yeni bir değişiklik olmayıp her yıl yenilenerek tebliğlerle getirilen düzenlemenin yasa yolu ile süreklileştirilmesi olmuştur.

Asgari Ücretin Üzerinde Kalan Alacaklar Yönünden Yeni Düzenleme Getirildi.

7103 sayılı kanunla 193 sayılı kanunun 32. Maddesine getirilen ek fıkrada yapılan değişiklik öncesinde ilave AGİ sadece asgari ücretli personeller için uygulanıyordu. Bu durum asgari ücretli olmamasına rağmen net ücreti gelir vergisi değişikliği nedeni asgari ücretin altında kalan personeller yönünden haksız durum yaratıyordu. Getirilen değişiklikteki “içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara,” ifadesi ile mağduriyet giderilmiş oldu.

Peki Ücretli Personel Ne Zaman Vergi Dilimini Atlıyor?

Bu hususta dikkat edilmesi gereken personele esas ücreti yanında ikramiye, fazla mesai, yemek, ulaşım yardımı gibi ücret olarak kabul edilen ödemelerdir. Bu ücret kalemleri esas ücrete eklenecek olup, vergi diliminin belirlenmesinde dikkate alınacaktır.

AGİ İlavesini Kimler Alabilecek?

İlave AGİ’den yukarıda izah ettiğimiz esas ücret ve eklerini alan ancak vergi değişikliği nedeni ile net ücreti asgari ücretin altında kalan personeller faydalanacaktır.

Ayrıca boşanma gibi özel hallerde, Boşanma Sonrası AGİ başlıklı içeriğimizi de buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

 

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

İçinde bulunduğumuz Pandemi döneminde oluşan zorlayıcı nedenin çalışma düzenini değiştirmesiyle, işçi ve işverenin durumdan olumsuz …

1 yorum

  1. Emeklilerin Asgari ücreti farklı olduğu için onların maaşlarındaki düşüş karşılanmıyor. Bu neden?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir