Geçici 17. Madde İşveren Desteğinde Yeni Düzenleme
Geçici 17. Madde İşveren Desteğinde Yeni Düzenleme

Geçici 17. Madde Teşvikinde Yeni Düzenleme

687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa işveren teşvikini içeren Geçici 17. madde eklenmişti. Anılan kanun maddesinin uygulamasına ilişkin yayımlanan 2017/10 sayılı Genelge kapsamında 01.02.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınacak sigortalıların e-Sigorta sistemine tanımlanmasına imkân sağlayan program düzenlemeleri “4447 Geçici 17. Madde İşveren Desteği” menüsü üzerinde işletime açılmıştı.

SGK, 2017/24 sayılı Genelgesi ile Geçici 17. madde işveren desteğine ilişkin bir takım düzenlemelere gitmiştir. “E-sigorta işveren” menüsünde sorgulama ekranlarına ihtiyaç duyulması nedeniyle 14.07.2017 tarihinde “687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği” başlıklı bir duyuru yayınlayarak işveren desteği E-sigorta uygulamalarında yeni düzenlemeleri bildirmiştir.

Kanun Numarası

Yayımlanan duyuruda 1 Haziran öncesi ve sonrası işe girenlerin aylık prim ve hizmet belgesi bildirimlerinde kanun numarasının aynı olmayacağının da bilgisi verildi.

1.6.2017 sonrasında işe alınan ve teşvikten yararlanılacak personellerin, işverenler tarafından Kuruma bildirimleri yapılırken 01687 Kanun numarasının seçilecektir. Fakat 1 Haziran öncesinde girenler için bildirimler 00687 kanun kodu ile yapılmaya devam edecek.

Geçici 17. madde kapsamında destekten yararlanacak işyerlerinin;

 • 1/2/2017 – 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için “Sigortalı Giriş – 1/2/2017 ila 31/5/2017 Arasında İşe Girenler İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılarak 00687 kanun numaralı belgeyle,
 • 1/6/2017 – 31/12/2017 tarhleri arasında işe alınan sigortalılar için ise “Sigortalı Giriş – 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Girenler İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılarak 01687 kanun numaralı belgeyle

aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma bildirebilirler.

Ortalama Sayısı Hesabı

Destekten yararlanılmak istenen,

 • 1/2/2017 – 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 2016/Aralık’ta bildirilen sigortalı sayısına, 2016/Aralık ayında bildirim olmaması halinde 2016 yılında bildirilen sigortalı sayısı ortalamasına,
 • 1/6/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için ise yalnızca 2016/Aralık ayında bildirim yapılan sigortalı sayısına

ilave olarak çalıştırılmaları gerekmektedir.

Duyuru

6.7.2017 tarihinde yayımlanan 2017/24 sayılı Genelge ile usul ve esaslar yeniden düzenlenmiş olup, 1.6.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalılar için;

 • Sigortalının işe girdiği tarihten önceki son üç aylık sürede 10 günden fazla 5510/4-1-a ve 4/1-c kapsamında çalıştırılan sigortalı olmaması gerektiği,
 • Sigortalının işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde işten ayrılış nedeninin (19), (20) ve (30) olarak bildirilip bildirilmediğinin dikkate alınmaması,
 • Sigortalının işe alındığı işyerinden 2016/Aralık ayında Kurumumuza bildirimde bulunulmamış olması halinde, 2016 yılında bildirilen ortalama sigortalı sayısının dikkate alınmaması, dolayısıyla destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı yararlanılabilmesi,
 • Sigortalının işe alındığı işyerinin 2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olması ya da 2017 yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında Kurumumuza hiç bildirimde bulunmamış olması halinde 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı olmayacağından, destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı yararlanılabilmesi,

yönünde düzenleme yapılmış bulunmaktadır.

Bu bakımdan, 1.6.2017 tarihi ve sonrasında işe alınan/alınacak sigortalılar için e-Sigorta sisteminde yer alan “4447 Geçici 17.Madde İşveren Desteği” menüsüne “1.2.2017 ila 31.5.2017 tarihleri arasında olmadığından dolayı tanımlama yapılamaz.” uyarı mesajı eklenerek, yeni program işletime açılıncaya kadar bahse konu sigortalılar için yapılacak tanımlamalar Kurumumuzca engellenmiş, ayrıca 1.6.2017 tarihinden sonra işe alınan ve işverenlerce bahse konu menü üzerinden tanımlanan sigortalı kayıtları da Kurumumuzca iptal edilmiştir.

Bu kapsamda, 2017/24 sayılı Genelge ile yeniden belirlenen düzenlemeler uyarınca 1.6.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalıların destek kapsamında olup olmadıklarının işe alınmadan sorgulanmasına ve destek kapsamına giren sigortalıların e-Sigorta sistemine tanımlanmasına imkân sağlamak amacıyla “4447 Geçici 17.Madde İşveren Desteği” menüsüne “Sigortalı Giriş – 1.6.2017 ila 31.12.2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin” seçeneği olmak üzere ayrı bir menü eklenerek işletime açılmıştır.

Dolayısıyla, 1.6.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalılar için “Sigortalı Giriş – 1.6.2017 ila 31.12.2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılması gerekmektedir. Ayrıca, bahse konu menü işletime açılmadan önce 1.6.2017 tarihi ve sonrasında işe alınarak işverenlerce tanımlaması yapılan, ancak Kurumumuzca tanımlaması iptal edilen sigortalılar için işverenlerce yeniden tanımlama yapılması gerekmektedir …

687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİ” başlıklı duyurunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız…

4447 Sayılı Kanun Geçici 17. Madde Prim Desteği Uygulamasında Sigortalının İlave Sigortalı Olarak Bildirilip Bildirilmediğinin Tespitine İlişkin Açıklama tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

687 Sayılı OHAL KHK Teşvikinde Yeni Genelge

687 Sayılı OHAL KHK Teşvikinde Yeni Genelge

687 Sayılı OHAL KHK Teşviki için yeni bir genelge yayınlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri …

2 yorum

 1. Merhaba,

  Daha önce e-bildirgeleri yaparken kişileri 687 nolu kanun diye ayrı bir e-bildirge olarak bildiriyorduk (emekli, normal gb.) 01.06.2017 sonrası giren teşvikten yararlananların yeni tanımlamalarını yeni alandan yaptık.
  Ancay 01.06.2017 sonrasında teşvikten yararlanacağımız kişiler için göndereceğimiz aylık prim hizmet belgelerinde de ayrı bir bildirge hazırlayıp kodu 01687 olarak mı sisteme yükleyeceğiz?
  Teşekkürler,

 2. Doğrudur Duygu Hanım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir