Prim Borçlularının Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması
Prim Borçlularının Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması

Prim Borçlularının Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması

5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamında yer alan Bağkur’a bağlı sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve 60-1/g kapsamında genel sağlık sigortalısı olup başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, 60 günden fazla prim borcu ve GSS borcu olsa dahi sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

29.03.2019 tarih 30729 sayılı Resmi Gazete’nin 859 sayılı Kararı ile 28.01.2002 tarih 3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararına Geçici 73.madde eklenmiştir. Bu madde ile Bağkur’a bağlı sigortalıların 60 günden fazla prim borcunun, genel sağlık sigortalısı olanların GSS borcunun olması durumunda dahi sağlık hizmetlerinden 31.12.2019 tarihine kadar yararlanılması mümkün kılınmıştır.

Sağlık Hizmetlerinden Hangi Kuruluşlardan Yararlanılacak?

Sağlık Bakanlığı’na ait sağlık tesisleri ve Devlet Üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden (üniversite hastaneleri) sağlık hizmeti alınabilecektir.

Cumhurbaşkanı Kararı’yla getirilen “Geçici 73’üncü Madde” şöyledir:

“5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup 67’nci madde hükümleri çerçevesinde sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde sunulan sağlık hizmetlerinden 5510 sayılı Kanun’daki usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmada, 31 Aralık 2019’a kadar 4736 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.”

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

30 Günden Az Çalışanların Genel Sağlık Sigortalılığı

30 Günden Az Çalışanların Genel Sağlık Sigortalılığı

Ülkemizde 01.01.2012′ den beri Genel Sağlık Sigortalılığı zorunluluğu bulunmaktadır. Genel sağlık sigortası, kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir