30 Günden Az Çalışanların Genel Sağlık Sigortalılığı
30 Günden Az Çalışanların Genel Sağlık Sigortalılığı

30 Günden Az Çalışanların Genel Sağlık Sigortalılığı

Ülkemizde 01.01.2012′ den beri Genel Sağlık Sigortalılığı zorunluluğu bulunmaktadır. Genel sağlık sigortası, kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta olarak karşımıza çıkmaktadır.

01.10.2018 tarihinden itibaren yürürlükte olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ülkemizde reform sayılabilecek değişiklikler hayata geçmiştir. Kanunun yürürlük tarihinden önce farklı Kurumlarca sigortalılık tescili ve hizmeti sağlanırken 5510 sayılı Kanun ile sigortalılık ve sigortalılığa ilişkin hizmetler tek çatı altında birleştirilmiştir. Kanunun getirdiği yeniliklerden birisi olan “Genel Sağlık Sigortalılığı” değerlendirebiliriz.

Kimler Genel Sağlık Sigortalısı?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60. maddesinde sayılan kişiler, genel sağlık sigortalısı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Örneğin; 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılık statüsünde bulunanlar genel sağlık sigortalısıdır. Bu sigortalıların dışında;

-İsteğe bağlı sigortalılar,

-Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler,

-1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

– 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,

– Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,

– Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler,

ve 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinde sayılan diğer kişiler Genel Sağlık Sigortalısı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Ay İçinde 30 Günden Az Çalışan Kişilerin Genel Sağlık Sigortalılığı

Bir takvim ayı içerisinde 30 günden az Kanunun emrettiği zorunlu sigortalılık türlerinden biri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalılık tescili bulunan sigortalıların eksik prim günlerini “Genel Sağlık Sigortalısı” olarak borçlanma zorunlulukları bulunmaktadır. Ama bu zorunluluk 30 günden az çalışan herkes için geçerli değildir.

Özellikle 01.10.2016 tarihi itibarı ile,

  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na 30 günden eksik ama 20 günden fazla bildirilen sigortalılar için genel sağlık sigortası priminin 30 güne tamamlanması zorunluluğu bulunmamaktadır.
  • Ay içerisinde 20 günden az sigortalılığı bulunup, bakmakla yükümlü olunma durumu dediğimiz hak sahipliği var ise bu sigortalılar da eksik günlerini 30 güne tamamlama zorunluluğu bulunmamaktadır.
  • Hem ay içerisinde 20 günden az çalışması bulunup hem de sigortalılık açısından bakmakla yükümlülüğü olmayan vatandaşlar için ise durum biraz farklıdır. Bu kişilerin eksik kalan günlerini Genel Sağlık Sigortası açısından 30 güne tamamlaması gerekmektedir.

Ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar Kurum “-06: kısmi istihdam” veya “-07: Puantaj”  eksik gün kodu ile bildirilip bildirilmediği ayrımı gözetilmeksizin yukarıda saydığımız çalışma gün sayısı ve hak sahipliği statülerine göre Genel Sağlık Sigortalılığı zorunluluğu değişecektir.

Genel Sağlık Sigortasına İlişkin İşlemler konulu Sosyal Güvenlik Kurumunun 2017/16 sayılı Genelgesi ile de konuya ilişkin Kurumca yapılacak işlemlere ilişkin diğer detaylara ulaşabilirsiniz.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi süreli çalışanlar, hangi şartlar ile genel sağlık sigortasından faydalanabilirler?

3 yorum

  1. Merhaba Kamuda çalışan 4/D bir personel üçretsiz doğum izninden sonra kısmi zamanlı çalışmak istediğinde çalıştığı kadar ödenen prim günlerinden geriye kalan kısım için eksik gün bildirim kodu ne olmalıdır ve gss ödemek zorundamıdır?

  2. Osman Müzennet

    Merhabalar 10 gün pirim ödeyerek 90 gün boyunca sağlıktan yararlanabilirmiyim
    Daha önce bağkur ödüyorum işten çıkalı 4 ay oldu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir