Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamı Teşviki

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamı Teşviki

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca uygulanan nakdi düzenli sosyal yardım programlarından yararlananların istihdam edilmesi halinde verilecek sigorta prim desteği ile çalışabilir durumda olanların işe veya mesleki eğitime yönlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen  “ Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamı na İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Teşvik Tutarı Ne Kadar Olacak?

Teşvikten yararlanılacak olan sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren payının tamamı Bakanlık tarafından karşılanacaktır.  Bu kapsamda uygulanan destek süresi sigortalının işe başladığı tarihten itibaren 1 yıldır.

Teşvikten yararlanmak isteyen işveren öncelikli olarak, teşvikten yararlanacağı sigortalının, işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırması gerekmektedir. Bu durumda sosyal yardım yararlanıcılarını işe alacak işveren mevcut sigortalılarına ek olarak istihdam sağlayarak anılan teşvikten yararlanabilecek.

Hangi Sigortalılar İçin Teşvikten Yararlanılabilir?

Öncelikle belirtmeliyiz ki, işe alınacak olan sigortalının kendisinin sosyal yardım alması gerekiyor yönündeki bütün yorumlar yersiz ve yanlıştır. Ek istihdam olarak işe alınacak olan ve teşvikten yararlanılacak sigortalının hane halkından en az bir kişinin, sigortalının işe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olması şartı aranmaktadır. Hane halkı içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olup 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için teşvikten yararlanılabilir.

İşverenlerin Teşvikten Yararlanma Şartları?

Anılan teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

  • İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,
  • Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden SGK’ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya SGK tarafından belirlenen diğer bildirim yöntemlerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
  • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
  • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
  • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde tespitin bulunmaması.

İşverenin destekten yersiz olarak faydalandığının tespiti hâlinde, yararlanılan destek tutarı 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte SGK tarafından işverenden tahsil edilir.

Başvuru Şekli

Sigorta prim desteğinden yararlanmak isteyen işverenler e-Bildirge sistemi üzerinden ya da SGK tarafından belirlenen diğer bildirim yöntemleri ile başvuruda bulunur.

İşverenler tarafından e-Bildirge sistemi üzerinden yapılan başvuruda destekten yararlanmaya ilişkin kontroller e-Bildirge sistemi tarafından elektronik ortamda yapılır. Ancak, destek kapsamına giren sigortalının, işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu işverenlerce takip edilerek destekten bu sebeple yersiz yararlanılması halinde işverenlerden yersiz yararlanılan prim tutarları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte SGK tarafından tahsil edilir.

Sosyal Yardım Yararlanıcıların İstihdamına İlişkin Yönetmelik tam metni için tıklayınız…

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

6 puanlık ilave teşvikle ilgili beklenen haber geldi. Teşvikten yararlanma süresi 2021 yıl sonuna kadar uzatıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir