Genel

2014-2015 eğitim ve öğretim yılında organize sanayi bölgelerindeki özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında; “Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin …

Devamı »

Özel Okula Gidecek Öğrenciye Devlet Desteği

ozel-okula-gidecek-ogrenciye-devlet-destegi

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında özel okula devam edecek 250 bin öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim-öğretim desteği verilecek. Konu hakkında bilgi kirliliğini önlemek amacı ile hangi okul türlerinde ne kadar destek tutarının Devlet tarafından karşılanacağı ve maksimum öğrenci sayıları hakkında bilgi vereceğiz. MEB ile Maliye Bakanlığınca …

Devamı »

Maktu Ücret ve Diğer Ücret Türleri

maktu-ucret-ve-diger-ucret-turleri

Çalışanın eline her ay aynı miktarda ücretin geçmesi ve hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil gibi ücretlerin de içinde olduğu ücret türüdür. Ücretin sözleşmede bu şekilde belirtildiği durumlarda çalışana ayrıca hafta tatili ve genel tatil ücreti ödenmez, ödenen ücretin içinde olduğu kabul edilir.

Devamı »

Torba Yasa Tam Metni

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 11 Eylül 2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Torba Yasa tam metni için tıklayınız.

Devamı »

Eğitim Yardımı Nasıl Hesaplanır?

egitim-yardimi-nasil-hesaplanir

Tahmini okuma süresi: 2 dk. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci ve velileri saran malum telaşın benzeri; Eğitim Yardımı ya da Kırtasiye Kolisi veren şirketlerin bordroları hesaplanırken de yaşanır: bu yardımların bordrolaştırılması hata yapmaya çok müsait konulardandır. Şirketlerin, eğitime devam eden çocukları olan çalışanları için yaptıkları bu tür yardımların hangi …

Devamı »

Askerlik nedeni ile istifa edenlerin hak ve yükümlülükleri nelerdir?

askerlik-nedeni-ile-istifa-edenlerin-hak-ve-yukumlulukleri-nelerdir

Tahmini okuma süresi: 2 dk. Yazımızda yaklaşan celp dönemleri sebebi ile önümüzdeki dönemde karşılaşacağımız askerlik nedeni ile istifalarda istenecek belge, ödenecek kıdem tazminatı ve kullandırılacak ihbar önelleri hakkında bilgi vereceğiz. İş kanunun 14. Maddesi gereği muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alma hakkı vardır. Askerliğini yapmamış olan …

Devamı »

Torba Yasa Meclisten Geçti!

torba-yasa-meclisten-gecti

Tahmini okuma süresi: 3 dk. Torba Yasa tam metni için tıklayınız. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve kamuoyunda ‘Torba Kanun’ tasarısı olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşmeleri tamamlandı. Tasarı’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi 3 Haziran 2014 tarihinde Plan ve …

Devamı »

İş Kanunundaki Yarım Ücret Uygulaması

is-kanunundaki-yarim-ucret-uygulamasi

  Çalışma hayatının getirdiği zorluklarla mücadelenin bir yönü de işverenler ve çalışanlar açısından hukuksal boyutta korunan yarım ücret uygulamasıdır. 4857 sayılı İş Kanununun 24.maddesinin ( III) numaralı bentlerinde gösterilen   “İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa” ve aynı Kanunun 25.maddesinin (III)  numaralı …

Devamı »

İşçilerin ücretlerinin ne kadarı haczedilemez?

İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir.

Devamı »