Genel

Eksik Prim Bildirimi / Eksik Gün Bildirimi

30’günden az çalışan sigortalıların SGK’ya bildirimi ile ilgili düzenlemeler; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinde düzenlenmiş; konuya ilişkin olarak Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar …

Devamı »

Kötü Niyet Tazminatı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesine göre Kötü niyet tazminatı düzenlenmiştir. İş güvencesi hükümlerinden yararlanmayan, belirsiz süreli sözleşmeyle çalışan işçilerin iş sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda bildirim süresinin üç katı tutarında “kötü niyet tazminatı” talep edebilecektir. Kötü niyet tazminatı ihbar tazminatından tamamen bağımsız bir tazminattır. İhbar tazminatı …

Devamı »

Tehlike Sınıfları Uygulamasında Değişiklik

tehlike-siniflari-uygulamasinda-degisiklik

28602 sayılı Resmi Gazete’de, 29.03.2013 tarihinde yayımlananTebliğ; şimdiye değin uygulanan işyeri tehlike sınıfları tebliğinde değişiklikler içeriyor. Bu tebliğ ile bazı NACE kodlarının kaldırıldı veya ayrıştırıldı ve bu durum ilgili kodlardaki işyerlerinin tehlike sınıfları ve NACE kodlarının değişmesiyle sonuçlandı. İşyeri tehlike sınıfları, İSG uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin çalışma saatlerinin hesaplanmasında kullanıldığından ötürü tehlike sınıflarının değişikliği …

Devamı »

Çalışılmayan Günlerin SGK Bildiriminde Değişiklik

calisilmayan-gunlerin-sgk-bildiriminde-degisiklik

4/a kapsamında sigortalı olan ve kamu işyerleriyle toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde çalışanlardan, istirahat süresince işverenler tarafından aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün ve kazanç bildirilmeyen sigortalılar için, bu süreçleri kapsayan uygulamada bir Tebliğ değişikliği yapıldı. Bu değişikliğe göre; istirahatli oldukları dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadıklarının, aylık prim hizmet belgesinin …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-1893

• FARK ÜCRET VE İKRAMİYE ALACAĞI İSTEMİ ( İşverenin Fesih İşleminin Görünürde Bir İşlem Olduğu – Taraf İradelerinin Anlaşarak Sözleşmeyi Sona Erdirme Şeklinde Olmadığı/İş Sözleşmesinin Kesintisiz Devam Ettiği Kabul Edilerek Karar Verileceği ) • İŞÇİNİN ÖZEL SEBEPLER DOLAYISIYLA İŞTEN ÇIKARILMAYI TALEP ETMESİ ( İşten Kendisi Ayrılan İşçiye Kıdem Tazminatı Ödemesi …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-1372

• ALACAK DAVASI ( Eksik Ödenen Kıdem Tazminatının Tahsili – İstifa Etmek Suretiyle İşyerinden Ayrılan İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanmayacağından Dava Konusu Dönem Çalışmasının Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmasının Mümkün Olmadığı ) • KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Kıdem Tazminatı Hesabında Nazara Alınması Gerektiğini İleri Sürdüğü Şeker Fabrikasındaki Çalışmasının Kıdem Tazminatına …

Devamı »

İSG-Katip, E-Bildirge Yöneticilerinin Kullanımına Açıldı

İSG-Katip, E-Bildirge Yöneticilerinin Kullanımına Açıldı

İSG-Katip, E-Bildirge Yöneticilerinin Kullanımına Açıldı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan İSG-Katip uygulaması, sistemde yaşanan sorunlar sebebi ile 25 Mart 2013 tarihinde Bakanlık tarafından yapılan duyuruda belirtilen değişiklikler ile birlikte artık kullanılabilir hâle geldi.

Devamı »

İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

istifa edersem işsizlik maaşı alma hakkım var mıdır varsa ne kadar alabilirim? İşsizlik maaşına başvurmak için ne yapmam gerekli? Devamını oku

Devamı »

İstifa

İşveren işçi ilişkileri yazılı olarak yapılan iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. İş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf diğer tarafa bildirimde bulunur. İş sözleşmesinin işçi tarafından kendi iradesi ile feshedilmesi iş hukukunda istifa olarak tanımlanmaktadır. İstifa; işçinin iş sözleşmesini fesih etmesi için haklı veya zorlayıcı bir nedenin bulunmadığı, feshin özel nedenlerle gerçekleştiği durumlardır. …

Devamı »

Kıdem Tazminatına Hak Kazanılan Durumlar Nelerdir?

haydar-polat-iskanunutv

İş Kanunu Mevzuatı’na göre, kıdem tazminatı hakkı doğuran koşullar nelerdir? Kıdem tazminatı konusu hangi kanunda düzenlenmiştir? Kıdem tazminatına hak kazanmak için asgari kıdem süresi ne kadardır? Hangi koşullarda feshedilen sözleşmeler kıdem tazminatına hak kazandırır? Kadın işçinin evlenmesi kıdem tazminatı hakkı doğurur mu? Çalışanın ölümü durumunda kıdem tazminatı hakkı kime geçer? …

Devamı »