Yasal Değişiklikler

İş Kazası Halinde İşçilerin Hakları

 Sosyal Sigortalar Kanununa göre iş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça özüre uğratan olaydır. a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın …

Devamı »

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  8 Mart 2012 PERŞEMBE                   Resmî Gazete                                 Sayı : 28227  KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6283                                                                                                                                                                Kabul Tarihi: 1/3/2012 …

Devamı »

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Şartlarına Dair Yönetmelik

22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA           Resmî Gazete                                                                                                                   Sayı: 28212 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA …

Devamı »

Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında Genelge

 T.C.  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü   Sayı     : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/65                                                                                  24/1/2012 Konu   : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile                bazı işlemlere esas tutarlar  GENELGE  2012 – 3  4857 sayılı …

Devamı »

Emzirme Ve Cenaze Ödenekleri Yeniden Belirlendi

Emzirme Ve Cenaze Ödenekleri Yeniden Belirlendi 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası kanununa bağlı oran ve tutarlar 2012 yılında uygulanmak üzere yeniden belirlendi. Genel itibari ile asgari ücret bağlı olarak değişen tutarların en önemlileri aşağıda açıklanmaktadır.  *Prime esas kazancın alt ve üst sınırları: Sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları, ilgili …

Devamı »

Sigortalılığın Sona Ermesi Sonrasında Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı

1 Ocak 2012’de Zorunlu Sağlık Sigortası yürürlüğe girdi… Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendine göre genel sağlık sigortalı sayılanlar ( 4/a, 4/b ve 4/c ye tabi olanlar), zorunlu sigortalılıklarının sona ermesini takiben 10 gün süreyle sağlık hizmetinden yararlanabilecekler.

Devamı »

2012 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi

2012 yılı kıdem tazminatı tavanı belirlendi

İş sözleşmelerinin feshinde kıdem tazminatı hakkının oluşması halinde çalışılan her tam yıl için “30” günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Her tam yıl için ödenen kıdem tazminatı tutarı devlet memurlarına ödenen en yüksek emekli ikramiyesi ile sınırlandırılmıştır. “01.01.-30.06.2012” dönemi için uygulanacak …

Devamı »

2013 Yılı Birinci Dönem Parametreleri

2013 Yılı Birinci Dönem Parametreleri

01 Ocak 2013 tarihinden itibaren asgari ücret ve ücret hesaplamaları parametrelerinde değişikliğe gidilecektir. Yılın ilk döneminde yani 1 Ocak 2013 ve 30 Haziran 2013 tarihleri arasında geçerli olacak 1. Dönem Parametreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

Devamı »

İşsizlik Ödeneği Hakkında Güncel Bilgiler

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre; işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre …

Devamı »