Yasal Değişiklikler

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Şartlarına Dair Yönetmelik

22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA           Resmî Gazete                                                                                                                   Sayı: 28212 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA …

Devamı »

Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında Genelge

 T.C.  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü   Sayı     : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/65                                                                                  24/1/2012 Konu   : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile                bazı işlemlere esas tutarlar  GENELGE  2012 – 3  4857 sayılı …

Devamı »

Emzirme Ve Cenaze Ödenekleri Yeniden Belirlendi

Emzirme Ve Cenaze Ödenekleri Yeniden Belirlendi 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası kanununa bağlı oran ve tutarlar 2012 yılında uygulanmak üzere yeniden belirlendi. Genel itibari ile asgari ücret bağlı olarak değişen tutarların en önemlileri aşağıda açıklanmaktadır.  *Prime esas kazancın alt ve üst sınırları: Sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları, ilgili …

Devamı »

Sigortalılığın Sona Ermesi Sonrasında Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı

1 Ocak 2012’de Zorunlu Sağlık Sigortası yürürlüğe girdi… Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendine göre genel sağlık sigortalı sayılanlar ( 4/a, 4/b ve 4/c ye tabi olanlar), zorunlu sigortalılıklarının sona ermesini takiben 10 gün süreyle sağlık hizmetinden yararlanabilecekler.

Devamı »

2012 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi

2012 yılı kıdem tazminatı tavanı belirlendi

İş sözleşmelerinin feshinde kıdem tazminatı hakkının oluşması halinde çalışılan her tam yıl için “30” günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Her tam yıl için ödenen kıdem tazminatı tutarı devlet memurlarına ödenen en yüksek emekli ikramiyesi ile sınırlandırılmıştır. “01.01.-30.06.2012” dönemi için uygulanacak …

Devamı »

2013 Yılı Birinci Dönem Parametreleri

2013 Yılı Birinci Dönem Parametreleri

01 Ocak 2013 tarihinden itibaren asgari ücret ve ücret hesaplamaları parametrelerinde değişikliğe gidilecektir. Yılın ilk döneminde yani 1 Ocak 2013 ve 30 Haziran 2013 tarihleri arasında geçerli olacak 1. Dönem Parametreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

Devamı »

İşsizlik Ödeneği Hakkında Güncel Bilgiler

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre; işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre …

Devamı »

6111 Sayılı Teşviğin Uygulanmasına Yönelik Notlar

Kamuoyunda borçların yapılandırılması olarak bilinen 6111 sayılı yasa ile getirilen pek çok değişikliğin yanında sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin teşvikler ile ilgili düzenlemelere de gidilmiştir. Bu teşvik ile belirli koşulları sağlamış olan sigortalı işçi paylarının tümü işkur tarafından karşılanmaktdır. 4447 sayılı kanunu’nun geçici 10. maddesiyle getirilen yeni ilave istihdam teşviki şartlarından …

Devamı »

Süresi 10 Yılı Aşan Belirli Süreli İş Sözleşmeleriyle İlgili Yeni Borçlar Kanunu Düzenlemesi

Yeni Borçlar kanunu İş Kanununda düzenlenmeyen konulara ilişkin önemli değişiklikler getirmekte. 2011 Haziran ayında Datassist ailesine dahil olan Datassist Mevzuat Uygulamaları Asistanı E. Büşra Çıtlak; Belirli süreli iş sözleşmelerine ilişkin yeni durumu ele alan bir yazı hazırladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2010 yılında mezun olan Büşra Çıtlak, Ekim 2011 itibari …

Devamı »

Kıdem Tazminatının Hakediş Koşulları

KIDEM TAZMİNATININ HAKEDİŞ KOŞULLARI               İşçinin işyerine ve işverene bağlılığını, iş sözleşmesi ile üstlendiği sorumluluğunu iyi niyetli şekilde ve layıkıyla yerine getirmesini sağlamak maksadıyla işçinin işsiz kaldığı dönemde geçimini temin edebilmesi için işçiye kanunda öngörülen hallerden biri ile işinden ayrılması ve yine kanunda öngörülen asgari sürenin üstünde çalışması durumunda …

Devamı »