Yasal Değişiklikler

Bireysel Emeklilik Sisteminde Yenilik

bireysel-emeklilik-sistemi

Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) katılımcı ve BES şirketlerinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, BES hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami 6 kez, emeklilik planı ise bir yılda azami 4 kez değiştirilebilecek. Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı …

Devamı »

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Kodlarının Eklenmesi

alert-icon-red

l Si5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılara ilişkin her ay düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri düzenlenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 01.11.2012 tarihinde yayınlamış olduğu duyuruya göre; aylık prim hizmet belgelerine meslek kodları ve meslek unvanları eklenecektir. …

Devamı »

Yıllık İzin Kullanımında Yaş Avantajı

tatil-balikcilari

Yıllık izin dönemine yaklaştığımız şu günlerde izin kullanma esası hakkında birkaç detayı paylaşmak istedik. Öncelikle, çalışan kişi iş yerine giriş tarihinin (deneme süresi dâhil), bir yılı doldurması halinde yıllık izine hak kazanır ayrıca, yıllık izin kişinin iş yerindeki kıdemine ve yaşına göre belirlenmektedir. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet …

Devamı »

İşsize İş Bulana Ceza

is-aramak

Zaman zaman iş bulma vaadiyle iş arayan kişilerden para alanları ve “Hamil-i Kart” ile başkalarının işe girmesine yardım edenleri duymuşsunuzdur. Bakan Faruk Çelik’in hazırladığı Kanun Tasarısı ile bu kişi ya da kurumlara yüksek para cezaları verilebilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik özel istihdam büroları, işçi kiralama, uzaktan çalışma …

Devamı »

6111 Yapılandırmasında Yeni Düzenleme

Vergi Borcu Olanlara Bir Şans Daha

Resmi gazetede yayınlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Hakkında Genel Tebliği” ile vergi borcu olan kişilere ikinci bir şans daha verilecek. Geçen yıl 6111 sayılı Kanun’la vergi borcu yapılandırmasından birçok vatandaş yararlanmıştı. Yapılandırma yapıp, ödemelerini düzenli yapmayan ya da hiç ödeme yapmayan mükelleflere bir şans daha verildi.

Devamı »

2013 Yılı İkinci Dönem Parametreleri

2013 Yılı İkinci Dönem Parametreleri

01 Ocak 2013 tarihinden itibaren asgari ücret ve ücret hesaplamaları parametrelerinde değişikliğe gidilecektir. Yılın ikinci döneminde yani 01 Temmuz 2013 ve 31 Aralık 2013 tarihleri arasında geçerli olacak 2. Dönem Parametreleri (2013 Temmuz Parametreleri) aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Devamı »

Kıdem Tazminatı Tavanı 2012

2012 kıdem tazminatı tavanı belirlendi

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/5/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı” ile memur maaş katsayıları yeniden belirlenmiştir ve 1 Haziran 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Buna göre 2012 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Devamı »

Esnek Çalışma Sisteminde Merak Edilenler

esnek çalışma sistemi

Ülkemizde bir takım esnek çalışma şekilleri uygulanmakla birlikte bütün esnek çalışma uygulamalarını kapsayacak nitelikte geniş kapsamlı yasal düzenleme henüz yapılamamıştır. Esnek çalışma dendiğinde daha çok esnek çalışma süreleri akla gelse de,  esasen işletmeler açısından, ekonomik, teknolojik, arz talep dengelerindeki değişikliklere, üretim tekniklerindeki değişikliklere uyum sağlayıp varlığını koruyabilmesi ayrıca karlılığını artırabilmesi …

Devamı »

BES’te Altın Dönem Başlıyor

Mevcutta Gelir Vergisine tabi olan çalışanlar, BES makbuzlarını işyerindeki İnsan Kaynaklarına ya da muhasebe bölümüne vererek gelir vergisi dilimine göre vergi indirimi sağlıyor ve bu tutar çalışanın maaşına eklenip o şekilde hesabına aktarılıyordu. Kazanılan bu vergi avantajı tutarı, yıllık asgari ücret tutarını aşamıyor. Başbakan yardımcısı Ali Babacan, BES uygulamasında bir …

Devamı »

Özel Sağlık Kuruluşlarının Aldığı Fark Ücretlerinin Arttırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Karar

  17 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28236 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/2939   Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin Kararda değişiklik yapılmasına …

Devamı »