Yasal Değişiklikler

2011 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Bakanlar Kurulu Kararı

kıdem tazminatı tavanı

Kıdem tazminatının bir yıllık miktarın en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı ) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırmıştır. Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminat tavan oranı sürekli değişmektedir. 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge …

Devamı »

Özürlü Çalışanlara Yönelik Sirküler 2011

4857 sayılı Kanunun 30. maddesinde değişiklik yapan 5763 sayılı Kanunda sigorta primi iş veren hissesi teşviki düzenlenmiştir. Özel sektöre ait iş yerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların sigorta primine esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi iş veren hisselerinin, anılan maddede belirtilen oran ve şartlar dahilinde Hazinece karşılanmasını düzenlemektedir. Sigorta primi …

Devamı »

2011 Ücret Hesaplama Parametreleri

Ocak ayı ile birlikte asgari ücret, prime esas kazanç sınırları, gelir vergisi tarifesi benzeri ücret hesaplamalarını ilgilendiren oran ve tutarlar yeniden belirlenmektedir. 2011 yılında ücret hesaplamalarına esas oluşturan parametreler ilgili kanun ve tebliğler aracılığı ile açıklanmış durumdadır. Devlet memurlarına enflasyon farkı verilmesi halinde kıdem tazminatı tavanı yeni rakamlar doğrultusunda değişebilecektir.

Devamı »

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik

Gelir vergisinde ücretliler için % 35’lik oranın Anayasa Mahkemesi’nce iptali ardından yeni yasal düzenleme bekleniyordu biliyorsunuz. Düzenlemeyi içeren  6009 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN, 01.08.2010 tarih, 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanun ile ücretlilerin gelir vergisi kesintileri için 01.01.2010 tarihinden …

Devamı »

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Yayınlandı

12.05.2010 Tarih, 27579 sayılı Resmi Gazete’de SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ yayınlandı. Yönetmelik sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu uygulamalarını açıklamaktadır. Göze çarpan en önemli yenilikler, Emeklilik başvurusu öncesi işten ayrılmanın ve başvurularda işten ayrılma bildirgesinin talep edilmesi, sigortalıların geçici iş göremezliklerine ilişkin bilgilerin SGK sitesi üzerinden işverenler tarafından girilmesi, …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Tavanı İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

Aralık ayı enflasyon rakamları doğrultusunda Devlet Memurlarına verilmesi gereken farklara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı bugünkü 12.01.2010, 27460 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu karar sonucunda 01.01.2010 tarihinden geçerli olarak; Kıdem tazminatı tavanı 2.427,04 TL, Çocuk yardımı gelir vergisi istisnası 14,35 TL, Kamu çalışanları için uygulanan aile yardımı gelir vergisi istisnası 86,08 …

Devamı »

2010 Asgari Ücret

asgari ücret

Asgari ücret komisyonunun 2010 yılı için uygulanacak asgari ücreti belirleyen kararı 31.12.2009 Tarih, 26449 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Karar uyarınca +16 için uygulanacak günlük brüt asgari ücret; 01.01.2010-30.06.2010 için 24,30 TL, 01.07.2010-31.12.2010 için 25,35 TL olarak saptanmıştır. 

Devamı »

Damga Vergisi Oranı Değişikliği

Çalışanlara yapılan her türlü ödemeden (maaş, ücret, ikramiye, tazminat v.s.) %0,6 oranında Damga Vergisi kesilmekteydi. 31.12.2009 Tarih, 26449 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 53, bu oran % 0,66 olarak değiştirilmiştir. Hesaplamalarımız belirlenen yeni oran esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Tebliğin ilgili bölümü aşağıda, tam metni ekte yer …

Devamı »

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliği

15.08.2009 tarih, 27320 sayılı Resmi Gazete’de İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik uyarınca  işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından bulundukları tehlike sınıflarının belirlenmesi için bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyonun görüşleri doğrultusunda hazırlanan tehlike sınıfları listesi 26.11.2009 tarih, 27417 sayılı Resmi …

Devamı »

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

İşyerlerinde uygulanacak sağlık ve güvenlik tedbirleri, bu konuda çalıştırılması gereken işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının niteliklerini belirleyen İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik yayınlandı.. 15.08.2009 tarih, 27320 sayılı Resmi Gazete’de, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında …

Devamı »