Askerlik Nedeni İle İşten Ayrılan Ve Sonrasında Çalışan İşçinin İş Akdi Feshi

Askerlik Nedeni İle İşten Ayrılan Ve Sonrasında Çalışan İşçinin İş Akdi Feshi

Askerlik Nedeni İle İşten Ayrılan Ve Sonrasında Çalışan İşçinin İş Akdi FeshiGiriş:

Askerlik nedeni ile daha önce işyerinden ayrılan işçinin ibranamedeki imzanın kendisine ait olmadığı ve devamsızlık tutanaklarının iş akdi feshinden sonrada tutulması işvereni haksız feshini getirmektedir.

Özet:

Davacının çalışma süresinin iki bölümden ibaret olduğu ilk dönemin askerliği sebebiyle sona erdiği bu sona erişin ihbar ve kıdem tazminatını hak edecek şekilde bir sonra erme olduğu anlaşılmaktadır. Davalı bu ilk döneme ait ödemede bulunduğunu savunarak ibraname ibraz etmiş ise de mahkemece yapılan incelemede davacı tarafından inkar edilen imzanın davacıya ait olduğu saptanamamıştır. Bu durumda sözkonusu ibranameye değer verilemez.

Askerlikten sonraki çalışma dönemi için davalı tanıklarına itibar edilerek davacının yapılan zammı beğenmediği için iş sözleşmesini kendisinin feshettiğini kabul edilip ihbar, kıdem tazminatı istekleri bu dönem için de reddedilmiş ise de davalı tarafından SSK. ya verilen dönem bordrosun da davacının işten çıkış tarihinin 31.7.1999 olarak gösterildiği, buna rağmen daha sonraki günlerde 13.8.1999 tarihine kadar geçen her gün için devamsızlık tutanağı tutulduğu, bu olgular karşısında iş sözleşmesinin davalı tarafından haksız nedenle feshedildiğinin kabulü gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü