İşçinin Devamsızlığı Nedeni İle Fesih

İşçinin Devamsızlığı Nedeni İle Fesih

İşçinin Devamsızlığı Nedeni İle FesihGiriş:

İşçiyi işe almayarak iş akdini devamsızlıktan fesheden işveren işçinin ihbar ve kıdem tazminatını ödemelidir. İş akdi feshi haksızdır.

Özet:

Davacının devamsızlığının işveren tarafından işyerine alınmamasından kaynaklandığı ve hizmet aktinin 29.11.2001 tarihinde işverence haksız olarak feshedildiği anlaşıldığı halde; yerinde olmayan gerekçe ile hizmet süreleride gözönüne alınarak tazminat isteklerinin reddine karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yemek Yardımı Türü Değişikliği

Yemek Yardımı Türü Değişikliği

Yemek Yardımı Türü Değişikliği