Fazla Mesai Alacağı

Fazla Mesai Alacağı

Fazla Mesai AlacağıGiriş:

Hafta tatili ve genel tatil günleri ücreti bordro ile ödendiği ve hafta da 6 gün çalıştığından fazla mesai alacağı olmaması

Özet:

Taraf tanıkları ve bu yönden itiraz edilmeyen bilirkişi raporundan davacının haftada altı gün çalıştığı anlaşılmakla hafta tatili, bu dava ile talep edilen ve ayrı bordro ile ödenmesi nedeniyle reddedilen ve kesinleşen genel tatil ve bayram günleri alacağı da bulunmadığına göre fazla mesai alacağının reddi gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT teşvikine ilişkin SGK genel yazısı yayımlandı.