İş Akdinin İşverene Nakil Hakkı Tanıması

İş Akdinin İşverene Nakil Hakkı Tanıması

İş Akdinin İşverene Nakil Hakkı TanımasıGiriş:

İş Akdinin işverene işçi için nakil hakkı tanıması işçinin buna uymaması halinde işveren haklı nedenle iş akdini feshedebilir.

Özet:

İşverene nakil yetkisi veren sözleşme hükümleri geçerlidir ve buna uymayan işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle işverence sonlandırılması mümkündür. Somut olay bakımından hizmet sözleşmesinin tarih içermemesi sonuca etkili görülmemiştir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü