İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi

İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi

İş Akdinin İşveren Tarafından FeshiGiriş:

İş Akdi İşveren tarafından haklı nedenle fesih durumunda işveren eğer kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemiş ise iş akdinin ihbar ve kıdem tazminatları ödenecek şekilde feshi geçerliliği ortadadır.

Özet:

Davacı ihbar ve kıdem tazminatı talep etmiştir. Davalı cevap-karşı dava dilekçesinde iş sözleşmesinin ihbar ve kıdem tazminatını hak etmeyecek şekilde sona erdirildiğini belirtmiş, devamında ise ibraname gereği bu alacakların davacı tarafından alındığı belirtmiştir. Cevap dilekçesi kendi içerisinde çeliştiği gibi 17.6.2002 tarihli belge ile de çelişmektedir. Bu nedenle iş sözleşmesinin işveren tarafından ihbar-kıdem tazminatı hak edecek şekilde sona erdirildiğinin kabulü gerekir. Dairemizin kararlılık kazanmış uygulaması da bu yöndedir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?