Fazla Mesai Ücretinin Belirlenmesi

Fazla Mesai Ücretinin Belirlenmesi

Avans Olarak Ödenen Kıdem Tazminatı-2Giriş:

Fazla çalışmanın belirlenmesi haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalar hesap edilerek yapılmalı ve çalışmanın yapıldığı tarihteki işçinin ücreti üzerinden hesaplanmalıdır.

Özet:

Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalar fazla çalışma kabul edilir. Hesaplama, aylık fazla çalışma süresi üzerinden yapılamaz. Hizmet süresine ve dosyadaki delillere göre haftalık çalışma saati esas alınarak, 45 saati geçen süre fazla mesai olarak değerlendirilmeli, çalışma olgusunun gerçekleştiği tarihteki ücret üzerinden hesaplama yapılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …