Sendikal Tazminat

Sendikal Tazminat

Sendikal TazminatGiriş:

Sendikal nedenle iş akdi feshedilen işçinin sendikal tazminatı 8 ay olarak istemesi halinde taleple bağlı kalkınarak 8 aylık tazminata hükmedilmeli ve bir yıllık ücreti tutarında tazminata hükmedilmemelidir.

Özet:

Mahkemece miktar gösterilerek tazminata ve boşta geçen süre için ücret alacağına karar verilmesi hatalı bulunmuştur. Zira işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücret alacağı, feshin geçersizliğinin sonucu olarak davacının başvurusu ve davalının işe başlatmaması halinde uygulanması gereken tespit niteliğinde hükümler olduğundan, Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması gereği miktar belirtilmeksizin karar altına alınmalıdır. Her ne kadar fesih sendikal nedenle yapıldığından, belirlenecek tazminatın 2821 sayılı yasanın değişik 31. maddesi uyarınca bir yıllık ücret olması gerekir ise de, davacının 8 aylık ücret talep etmiş olması karşısında bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşverenlerin Özlük Dosyasında Saklaması Gereken Belgeler

İşverenlerin Özlük Dosyasında Saklaması Gereken Belgeler

Personel özlük dosyasında bulundurulması zorunlu belgeler neler?