İşveren Vekili Niteliği

İşveren Vekili Niteliği

İşveren Vekili NiteliğiGiriş:

İşverenin genel müdür yardımcısının işveren vekili olamayacağı bu nedenlede işe iade talebinin kabulü gereği

Özet:

Davacıya, hizmet akdini fesih iradesi 6.6.2003 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu tarihte yürürlükte bulunan 4773 sayılı yasa ile 1475 sayılı iş Kanunu’na eklenen 13/A maddesinde işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekilleri kapsam dışında bırakılmıştır. Davacı ise işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili niteliğinde olmayıp genel müdür yardımcısıdır. Bu nedenle mahkemece yazılı gerekçe ile davacının işe iade talebinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …