Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz Oranı-2

Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz Oranı-2

Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz Oranı-2Giriş:

Kıdem Tazminatına uygulanacak faiz oranı mevduata bankalarca uygulanacak en yüksek faiz oranı olarak belirlenmelidir.

Özet:

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/11. maddesine göre kıdem tazminatı gecikme süresi için mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanması gerekir. Bu olgulara göre mahkemece yapılacak iş, fesih tarihinde fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizini bankalardan sormak, kıdem tazminatı gecikme süresi için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı dikkate alınarak anılan alacağı hesaplatmak ve sonucuna göre hüküm kurmaktan, ibarettir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının kıdem tazminatı gecikme faizi alacağı Merkez Bankası’nın bildirdiği faiz oranı üzerinden hesaplanmıştır. Anılan bankanın bildirdiği faiz oranları bankalarca mevduata uygulanacağı bildirilen azami faiz oranlarıdır. Bu oranların gerçekten uygulanıp uygulanmadığı dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Fiilen uygulanıp uygulanmadığı belli olmayan faiz oranına göre alacağın hesaplanmış olması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …