İşverenin Haklı Nedenle Feshi-2

İşverenin Haklı Nedenle Feshi-2

İşverenin Haklı Nedenle Feshi-2Giriş:

Davacı İşçinin iş akdi işçinin yasadışı olaya karışması sonucunda işveren tarafından haklı nedenle feshedildiğinden tazminata hükmedilmesi doğru değildir.

Özet:

Davacı, 01.04.1975-14.10.1994 tarihleri arasında emekli sandığına tabi statüde çalışmış olup, silahlı gaspa teşebbüs suçundan mahkum olması nedeniyle memuriyeti Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b maddesi gereğince sona erdirilmiştir. Belirtilen yasa maddesi gereğince göreve son verme durumunda kıdem tazminatına hak kazanılamayacağından belirtilen çalışma süresinin kıdem tazminatı hesabında değerlendirilmesine olanak yoktur. Ancak, davacı emeklilik nedeniyle hizmet akdini sona erdirdiğinden borçlanılan askerlik süresine tekabül edecek kadar fark kıdem tazminatına hak kazanabileceği düşünülmeden memuriyette geçen süre de hesaba katılarak tazminat belirlenmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?