Bazı alacakların 6552 kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına dair genel tebliğ

6552 sayılı İş Kanunu ilşe Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 6552 sayılı Kanunun 73 ve  74 üncü maddeleri Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğ ile 6552 sayılı Kanunun 73 ve 74 üncü maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden bu madde hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Tebliğin tam metnini indirmek için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması