Nakdi Ücret Desteğinde Güncel Tutarlar
Nakdi Ücret Desteğinde Güncel Tutarlar

Nakdi Ücret Desteğinde Güncel Tutarlar

Pandemi koşullarının yarattığı sosyal ve ekonomik yönden olumsuz etkileri en aza indirmek için devletlerin aldığı önlemleri kamuoyundan takip ediyoruz. Türkiye’de de çeşitli destek ve yardımlarla, bu olumsuz şartlar hafifletilmeye çalışıyor. Pandemi ile iş hayatına giren desteklerden biri de nakdi ücret desteği oldu. Nakdi ücret desteği; istihdamın devamlılığını sağlamak, işsiz kalmış ya da işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılmış işçiler ile işsizlik ödeneğinden yararlanamayanları kapsayan bir destek paketi olarak nitelendirilebilir. Destek paketi 2021 yılında günlük 47,70 TL, aylık 1.431 TL olacak şekilde belirlenmişti. Bu tutar 30 Nisan 2021’deki bakanlık kararıyla günlük 50 TL’ye, aylık ise 1.500 TL’ye çıkarıldı.

Fesih yasağı ve nakdi ücret desteği uygulamasının ne kadar devam edeceği ile ilgili tartışmalar da, 30 Nisan 2021 tarihinde (bugün) Resmî Gazete’de yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile son buldu. 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. maddesinde yer alan fesih yasağı ve pandemi ücretsiz izin uygulaması 30 Haziran 2021 tarihine uzatıldı.

Sigorta Prim Desteğinde Son Durum

4447 sayılı Kanun’a Geçici 30. madde eklenerek, işverenlere işsizlik fonundan karşılanacak olan sigorta prim desteğine ilişkin aşağıdaki düzenlemeler yapıldı:

 • Yiyecek ve içecek,
 • İnternet kafe,
 • Spor, eğlence, eğitim kursları,
 • Yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları,
 • Güzellik merkezleri,
 • Bilardo salonları, oyun makinelerinin işletilmesi,
 • Eğlence parkları, lunaparklar,
 • Düğün, balo ve kokteyl salonları,
 • Hamam, sauna, kaplıca

sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde 2021/Mart döneminde hizmet akdi bulunan ve Nisan – Mayıs aylarında fiilen çalıştırılanların istihdamının desteklenmesi için Nisan ve Mayıs aylarında prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin tamamı, işverenlerin kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup yoluyla fondan karşılanacak.

Destek tutarı: 3.577,50 x %37,5 = 1.341,56 TL

Destekten Yararlanılamayacak Durumlar

Sigorta prim desteğinden işverenler aşağıdaki durumlarda yararlanamayacak:

 • İş yeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi,
 • Primlerin yasal süresinde ödenmemesi,
 • Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişilerin sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi,
 • SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması

Ancak SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve taksitlendiren işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırmaya devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlanabilecek. Prim desteğinin yersiz kullanıldığının tespiti halinde, yararlanılan prim desteği tutarı işverenden gecikme cezası ve zammı ile birlikte tahsil edilecek.

Bu madde ile birlikte prim desteğinde yararlanacak olan işverenler, aynı sigortalı için bu destekten yararlandığı süre boyunca diğer kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacak. Bu madde kapsamında karşılanacak olan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

5335 sayılı Kanun’un 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren aşağıdaki kurum, kuruluş veya kişiler destekten faydalanamıyor:

 • belediyeler,
 • il özel idareler,
 • sosyal güvenlik kurumları,
 • döner sermayeler, fonlar, genel bütçeye dâhil daireler,
 • belediyeler ve il özel idareler tarafından kurulan birlik ve işletmeler,
 • özel kanunla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlara ait iş yerleri,
 • 2886 sayılı kanuna, 4734 sayılı kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım işleri ile 4734 sayılı kanundan istisna olan alım işlerine ilişkin iş yerleri,
 • Sosyal Güvenlik Destek primine tabi çalışanlar
 • Yurt dışında çalışan sigortalılar

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir